Joka kolmas kunta muuttaa valtuustonsa kokoa – vain kahdessa paikkamäärä kasvaa

Kuvituskuva

Riitta Ketola

Yhteensä 96 kuntaa muuttaa kunnanvaltuustonsa kokoa kesäkuussa alkavaksi nelivuotiskaudeksi, selviää Kuntaliiton selvityksestä, jossa on mukana kaikki Manner-Suomen 295 kuntaa.

Vain kaksi kuntaa, Parkano ja Nakkila, lisäävät valtuustopaikkojen määrää ja loput 94 pienentävät nykyistä valtuustokokoaan.

Tulevalle valtuustokaudelle valitaan yhteensä 8 999 valtuutettua eli keskimäärin 31 valtuutettua kuntaa kohden. Valtuutettujen määrä vähenee kaikkiaan 675:lla eli seitsemän prosenttia.

Tulevien valtuustojen paikkamäärä vaihtelee 13 paikasta 85 paikkaan. Kolme kuntaa (Pelkosenniemi, Pello ja Savukoski) on päättänyt siirtymisestä 13-paikkaiseen valtuustoon. Suurin valtuusto on Helsingissä (85 paikkaa).

Kunnissa on tulevalla kaudella keskimäärin 609 asukasta yhtä valtuutettua kohden. Luku vaihtelee Luhangan kunnan 50 asukkaasta Helsingin kaupungin 7 502 asukkaaseen yhtä valtuutettua kohti.

Paikkamäärä putoaa eniten Lahdessa. Tyypillisimmin valtuuston paikkamäärä supistuu neljällä. Parkanossa paikkamäärä kasvaa neljällä ja Nakkilassa kahdella.

Uusi kuntalaki antoi kunnille mahdollisuuden päättää valtuuston koosta aiempaa joustavammin. Tämä on merkinnyt sitä, että 206 kuntaa olisi voinut supistaa ja kaikki kunnat olisivat voineet kasvattaa valtuustokokoaan.

– Suurimmat paikkamäärän muutokset tapahtuvat liitoskunnissa, joissa on ollut määräaikaisesti käytössä niin sanottu laajennettu valtuusto.Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom toteaa.

Valtuustokoon pienentämistä on perusteltu muun muassa johtamisjärjestelmän uudistamisella ja kunnan väkiluvun pienentymisellä.

Written by:

Riikka Jokinen

Ota yhteyttä
 

Kuntavaalit järjestetään
9. huhtikuuta 2017

 

Tärkeät päivät:

 

1. Ehdokasasettelu vahvistetaan torstaina 9.3.

2. Ennakkoäänestys kotimaassa 29.3.-4.4.

3. Vaalipäivä sunnuntai 9.4.