Kela selvittää kansan- eläkkeeseen oikeutettuja

Kela selvittää kesän aikana noin 5 700 henkilön oikeuden kansaneläkkeeseen. Näillä henkilöillä näyttäisi työeläkkeidensä perusteella olevan oikeus saada jonkin verran kansaneläkettä, vaikka he eivät ole vielä hakeneet sitä.

Pientä työeläkettä saavat eivät aina ole hakeneet kansaneläkettä, vaikka heillä olisi oikeus siihen. Joskus hakemus jää tekemättä, kun työeläkelakien mukainen vanhuuseläke voi alkaa jo 63 vuoden iässä, kun taas kansaneläkkeenä se alkaa 65-vuotiaana.

Kela tekee vuosittain poiminnan, jossa pyritään löytämään ne työeläkeläiset, joilla voisi olla oikeus kansaneläkkeeseen. Tämän vuoden toukokuussa poiminnassa löytyi noin 5 700 henkilöä.

Kelassa selvitetään tarkemmin näiden henkilöiden tilannetta rekisteritietojen perusteella. Sen jälkeen heiltä pyydetään hakemus. Hakemus tarvitaan, koska Kelan rekistereissä ei ole tietoa esimerkiksi kaikista ulkomailta saaduista eläkkeistä.

Uutta on, että 65 vuotta täyttäneet voivat hakea kansaneläkkeen vanhuuseläkettä suullisesti joko soittamalla Kelaan tai asioimalla toimistossa. Vanhuuseläkettä voi hakea myös verkon asiointipalvelussa pankkitunnuksia käyttäen (www.kela.fi/asiointi).

Sen sijaan työkyvyttömyyseläkkeen tai työttömyyseläkkeen hakijat täyttävät hakemuslomakkeen, joka tulee heille kotiin Kelan kirjeen mukana.