Nuoret ja päihteet poliisin tehosyyniin

NURMIJÄRVI (NU)Poliisi valvoo perinteisesti nuorten päihteiden käyttöä tehostetusti koulujen päättymisviikonloppuna koko maassa. Poliisi valvoo erityisesti alkoholijuomien välitystä alaikäisille sekä alaikäisten luvatonta alkoholin nauttimista ja hallussapitoa. Valvonnassa puututaan lisäksi yleisten paikkojen häiriöihin ja humalajuomiseen.

Poliisi muistuttaa, että alkoholilain mukaan alle 18-vuotias nuori ei saa pitää hallussaan mitään alkoholijuomaa. Jos alaikäinen tavataan pullo kädessä, seurauksena on 20 euron rikesakko ja juomien menetys. Asiasta ilmoitetaan myös nuoren vanhemmille sekä lastensuojeluviranomaisille.

Viime vuosina poliisi on valvontaviikonlopun aikana hävittänyt yli 2 500 litraa erilaisia laittomasti hallussapidettyjä alkoholijuomia. Lastensuojeluilmoituksia poliisi on joutunut tekemään valvonnan yhteydessä yli tuhannesta nuoresta.

Poliisi vetoaakin lasten ja nuorten vanhempiin, että he asettaisivat kehittyvälle lapselle riittäviä, terveen kasvun ja kehityksen turvaavia rajoja myös koulujen päättymisviikonloppuna.

Koulujen päättymisviikonloppuna monet lapset ja nuoret käyttävät alkoholia usein ensimmäisiä kertoja elämässään.

– Tottumattomat käyttäjät eivät osaa arvioida käyttämänsä alkoholin määrää ja sen vaikutuksia, mistä seurauksena saattaa olla alkoholimyrkytys. Päihtyneellä lapsella tai nuorella on lisäksi alkoholin vuoksi alentunut riskinottokynnys, mikä myös lisää erilaisten ”humalavahinkojen” ja rikoksen uhriksi joutumisen vaaraa, poliisitarkastaja Ari Järvenpää Poliisihallituksesta sanoo.