Paikalliset

Nummenpään ja Suomiehen koulut jälleen liipaisimella

Kylteille käyttöä. Nummenpään ja Suomiehen koulujen lakkauttaminen nousee jälleen esille. Vastaavassa tilanteessa syksyllä 2009 mielenilmauksessa käytetyillä kylteillä lienee jälleen käyttöä.

Kari Virtanen

NURMIJÄRVI (NU) Nummenpään ja Suomiehen pikkukoulujen lakkautus, Rajamäen terveysaseman ja neuvolan toimintojen siirtäminen Kirkonkylään, Rajamäen lukion ja Nurmijärven Yhteiskoulun lukion yhdistäminen ovat muutamia maistiaisia valmisteilla olevasta kunnan palveluverkkosuunnitelmasta. Vuosille 2013–2025 tehtävän suunnitelman luonnos on ollut kuntasuunnittelulautakunnan käsittelyssä.

Luonnoksessa sivistystoimi esittää, että opetustoiminta lopetetaan Nummenpään ja Suomiehen kouluissa kuluvan valtuustokauden aikana eli vuoden 2016 loppuun mennessä. Perusteena on se, että koulujen tilat eivät ole ajanmukaiset, eivätkä muutenkaan täytä kaikilta osin hyvälle oppimisympäristölle asetettuja vaatimuksia.

Puutteita kouluissa on muun muassa liikuntatiloissa. Nummenpään koululta ne puuttuvat kokonaan ja sisäliikuntatunnit pidetään läheisellä nuorisoseurantalolla. Nummenpäässä myös teknisen työn tilat ovat hyvin alkeelliset. Suomiehen koulussa taas liikunnanopetusta annetaan samassa tilassa teknisen työn opetuksen kanssa.

Lisäksi molemmissa kouluissa toimii yhdysluokka, jossa on oppilaita useammalta kuin kahdelta eri vuosiluokalta. Monet oppilaat kokevat yhdysluokan varjopuolina opettajan ajan puutteen ja ikätovereiden vähyyden.

Karhunkorven koulua laajennetaan Jos koulut lakkautettaisiin sivistystoimen esityksen mukaan, Suomiehen koulun oppilaat siirtyisivät Nukarin kouluun, jota laajennettaisiin yhdellä luokalla. Nummenpään koulun oppilaat siirtyisivät puolestaan asuinpaikasta riippuen Lepsämän, Röykän tai Uotilan kouluihin.

Koulujen lopettaminen ei sivistystoimen mukaan aiheuttaisi lisäkustannuksia koulukuljetuksiin, sillä koulujen oppilaista valtaosa kuljetetaan tälläkin hetkellä.

Laskelmien mukaan korvaavat kuljetusreitit ovat päinvastoin edullisempia kuljetuskustannuksiltaan.

Jos Nummenpään ja Suomiehen koulujen toiminta jatkuu, on niitä kehitettävä, jotta tilat vastaisivat nykyajan opetustyön vaatimuksia. Koulut tarvitsisivat asianmukaiset liikuntatilat ja teknisen työn tilat. Nummenpään koulun peruskorjaus ja laajennus maksaa arviolta 1,2 miljoonaa euroa ja Suomiehen koulun vastaavat työt 1,45 miljoonaa euroa.

Kirkonkylän Karhunkorven koulun tulevaisuus on ollut myös vaakalaudalla. Sivistystoimen mukaan Karhunkorven koulu tulee laajentaa yksisarjaiseksi, koska koulun oppilasmäärä on nousussa.

Lukioiden hallinnon yhdistäminen esille Luonnoksessa Rajamäen lukiolle tarjotaan kahta vaihtoehtoa. Toinen on jo kertaalleen tyrmätty esitys kunnan ylläpitämien Rajamäen ja Kirkonkylän lukioiden hallinnon yhdistäminen syyslukukauden 2016 alusta. Lukio toimisi kuitenkin kahdessa eri toimipisteessä.

Toinen vaihtoehto on toiminnan keskittäminen Nurmijärven Yhteiskoulun tiloihin. Sivistystoimen mukaan se mahdollistaisi lukiokoulutuksen kehittämisen.

Lukioiden hallinto haluttaisiin yhdistää, koska molempien lukioiden yhteydessä toimii suuri yläkoulu.

Yläkoulujen ja lukioiden yhteisillä rehtoreilla menee suurin osa työajasta yläkoulun oppilashuollollisiin asioihin.

Terveysasemalle kaksi vaihtoehtoa Rajamäen terveysasema on samoin kohde, jolle tarjotaan kahta vaihtoehtoa, tilojen korjaamista ja laajentamista tai toimintojen siirtämistä Kirkonkylän terveyskeskukseen.

Rajamäellä vastaanotto- ja neuvolatoiminta sekä suun terveydenhuolto ovat erillisissä, peruskorjausta vaativissa tiloissa. Peruskorjaus ja laajennus maksaa arviolta 2,6 miljoonaa euroa.

Jos toiminnot siirretään Kirkonkylään, voidaan uimahallin yhteyteen tai muualle taajaman keskustaan perustaa terveyspiste. Sieltä saisi muun muassa yleistä opastusta ja informaatiota.

Kesäkuussa kunnanvaltuustoon

– Tavoitteena on, että suunnitelma käsiteltäisiin kesäkuun kunnanvaltuustossa, kunnan kehitysjohtaja Aarno Kononen kertoo.
Ennen valtuuston käsittelyä suunnitelma käy lausunnoilla eri lautakunnissa, jotka tekevät esityksiin omat linjauksensa. Aivan helppoa se ei tule olemaan, koska kipupisteitä löytyy useita.
Kononen mainitsee niistä pikkukoulujen, Rajamäen terveysaseman ja lukion kohtalon, Kirkonkylän liikuntapaikka rakentamisen keskittämisen Krannilaan ja Ihantolan jättämisen syrjemmälle sekä salibandyhallin, johon on tarjolla kolme vaihtoehtoa.
Konosen mukaan ensimmäistä kertaa laadittavalle palveluverkkosuunnitelmalle on tarvetta. Se auttaa muun muassa tulevien vuosien investointien suunnittelua ja ehkäisee toivottavasti vaalibudjetteja. Suunnitelman sitovuudesta Kononen toteaa, että sen linjauksista ja periaatteista poikkeamiselle pitää olla vahvat perusteet. Poikkeamiset vaativat myös erillisen päätöksen.
– On tärkeää, että suunnitelmaa päivitetään säännöllisesti, hän korostaa. 
Nurmijärven palveluverkkosuunnitelman 2013 - 2025 luonnosta tiistaina käsitellyt kuntakehityslautakunta pyytää luonnoksesta sivistyslautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan, liikuntalautakunnan, teknisen lautakunnan sekä Aleksia-liikelaitoksen johtokunnan lausunnot. Lausunnot tulee toimittaa kuntasuunnittelulautakunnalle 24.5. mennessä.
Lausunnonantajia pyydetään erityisesti ottamaan kantaa palveluverkkosuunnitelmassa vielä avoimina oleviin kysymyksiin ja vaihtoehtoihin sekä esittämään niitä koskevia valintoja koskevat perustelunsa.
Lausunnonantajia pyydetään myös täydentämään pieniä kouluja, Rajamäen terveyskeskusta ja salibandyhallia koskevat perusteet. Lisäksi pienten koulujen osalta lautakunta toivoo oppilaille, näiden vanhemmille sekä koulujen henkilökunnalle osoitetun kyselyn järjestämistä.

 

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Etusivulla nyt

Uusimmat: Paikalliset

Luetuimmat paikalliset

Uusimmat

Luetuimmat