Kunnan talous tienhaarassa

Nurmijärven kunnalle ollaan tekemässä selkeästi alijäämäistä talousarviota ensi vuodeksi. Miinuksella mennään tänäkin vuonna.

– Tämänhetkisen arvion mukaan tehdään 4,6 miljoonan alijäämä, mutta loppuvuodesta vasta tiedetään lopullisesti paljonko alijäämää kertyy, kunnanjohtaja Kimmo Behm toteaa.

Talousarvion mukaan tämän vuoden alijäämä olisi 3,6 miljoonaa.

– Voidaan ihan hyvin tehdä vuodeksi alijäämäinen ”lama-ajan budjetti”, mutta onko viisasta tehdä sama kahtena vuotena peräkkäin? Nyt todennäköisesti halutaan tietoisesti tehdä toinen voimakkaasti alijäämäinen talousarvio peräkkäin.

Kunnan ensi vuoden talouden ja toiminnan suunnittelua sopiikin kunnanjohtajan mielestä hyvin kuvata sanalla ”haasteellinen”.

– Toimialat esittivät noin kuusi miljoonaa enemmän menoja kuin mihin on varaa

Suurimmat pulmat ovat siellä missä ovat suurimmat rahavirratkin, siis sivistys- sekä sosiaali- ja terveystoimessa. Tähän mennessä tehdyillä toimilla on nyt saatu näillä toimialoilla rukattua karsintatavoite 2,9 ja 1,2 miljoonaan. Lisäksi muilla toimialoilla on pienempiä reikiä paikattavana.

Summat ovat isoja, eikä sellaisia haalita kokoon juustohöylä-säästöillä eli ottamalla vähän joka paikasta

– Siinä kärsisi jo työviihtyvyys ja se näkyisi henkilöstön vaihtuvuudessakin, koska näin suuri säästötavoite edellyttää tavalla tai toisella merkittäviä henkilöstömenojen leikkauksia, Behm sanoo.

Lama ei ole vuodessa ohi

– Taloussuhdanteessa näkyvät parantumisen merkit. Tilanteen helpottuminen kuntataloudessa ei tapahdu kuitenkaan nopeasti vaan verotulojen kasvu tulee viiveellä.

– Ensi vuonna näemme jo parantumista, mutta se on silti jonkinlainen lamavuosi julkisen talouden puolella, vaikea vuosi. 2012 on mahdollisesti vasta seuraava hyvä vuosi.

– Lama ei ole vuodessa ohitse.

Kimmo Behm pohtii, että suoraviivaiseen kehitykseen on liiaksi totuttu. Taantuma ei ole riittävästi havahduttanut.

Kunnanjohtaja varoittaa myös laittamata budjettiin sisään ”höttöä” eli laskemasta tuloja toiveiden varaan.

– Ei esimerkiksi maanmyyntituloihin voi kirjata lisää silloin kun kunnallistekniikan valmius ei mahdollista sellaisia myyntimääriä.

Epämukavia päätöksiä edessä

Behm on sitä mieltä, että kunnan taloudessa ollaan nyt tilanteessa, jossa on pakko joko tehdä rohkeita leikkauksia tai korottaa veroja.

– Se, että samalla kertaa ei koroteta veroprosentteja eikä leikata mistään, ei ole mahdollista.

Kunnanjohtaja uskoo, että valtuusto joutuu syksyllä pyörtämään päätöksensä siitä, että veroihin ei nyt kosketa. Ennen juhannusta koolla ollut valtuusto antoi talousarvion laadintaohjeeksi sellaisen linjauksen, että tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit pidetään ennallaan.

Kimmo Behm sanoo, ettei halua olla pelkästään veronkorotusten puolestapuhuja, mutta hän epäilee sitä, miten suuria säästöjä saadaan aikaan. Hän puhuukin nyt vastuullisen taloudenpidon puolesta.

– Se positiivinen puoli tässä tarkastelussa on, että säästökohteita on joutuu hakemaan tosissaan.

– Poliitikoilla pitäisi olla valmiutta tehdä myös epämiellyttäviä päätöksiä. Ei pidä odottaa, että ollaan ”veitsi kurkulla”, Behm sanoo.

Säästöjä on tehtyja jätetty tekemättä

Kunnan taloutta ja palveluita pohti viime vuonna neljä kunnallispoliitikkojen työryhmää. Useita selvityksiä käynnistettiin, ja niiden tuloksia on käsitelty päättävissä elimissä. Kunnanjohtaja on pessimistinen sen suhteen, saadaanko työn tuloksena aikaan merkittäviä säästöjä ja menevätkö esitykset eteenpäin. Esimerkiksi viime syksynä esitetty kahden pienen koulun lakkauttaminen olisi tuonut 400 000 euron säästöt, mutta kouluja ei haluttu sulkea.

Jos kunta joutuu turvautumana radikaaleihin säästötoimiin joissakin palveluissa, karsinatakohteiden alinta ei ole helppoa.

– Kunta toteuttaa perusasioita, eikä niistä haluttaisi luopua.

Sekä sosiaali-ja terveyspuolen että sivistystoimen palveluista iso osa on lakisääteisiä, ja niissä myös henkilöstömitoitukset on normitettu. Taloudellisuutta ja tehokkuutta kunnanjohtaja hakisi optimmaalisen kokoisista yksiköistä.

– Uusi lainsäädäntö tuo myös uusia kustannuksia.

– Hallinnossa ja ei-lakisääteisissä palveluissa puristetaan se mikä voidaan, esimeriksi sijaisuusjärjestelyissä. Kun eläkkeelle jäämisten takia tulee virkoja auki, niiden täyttämisessä on hyvin tiukka menettely. Nyt olemme saaneet 16 henkilötyövuotta vähennettyä.

Etusivulla nyt

Uusimmat:

Luetuimmat paikalliset

Uusimmat

Luetuimmat