Uusi sääntö tuomassa vaalilautakuntiin aukkoja – ehdokkaat eivät saa enää itse istua uurnan vieressä

Useat valtuustoon pyrkivät nurmijärveläiset ovat aiemmin toimineet vaalivirkailijoina.

Riikka Laine

Tulevissa kuntavaaleissa uudistuvat myös vaalilautakunnat.

Vaalilakia tarkistettiin viime kesäkuussa. Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei jatkossa enää voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.

Nurmijärven keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Maire Suomi arvelee, että uusi laki tuo hienoista katoa myös paikallisissa lautakunnissa.

– Aukkoja saattaa syntyä, mutta on vielä ennenaikaista arvioida, miten lakiuudistus täkäläisiin lautakuntiin vaikuttaa. Uskoisin kuitenkin, että kuntalaisilla riittää halua näihinkin tehtäviin, Suomi tuumii.

Hänen mukaansa on hyväkin, että ehdokkaat eivät istu lautakunnissa, jottei synny keskustelua puolueettomuudesta.

– Lakia on yhtäkaikki noudatettava. Keskusvaalilautakunta käsittelee lautakuntien kokoonpanoa tammikuun kokouksessaan. Tuolloin saataneen tarkempaa tietoa siitä, millaisilla kokoonpanoilla lautakunnat muodostetaan.

Suomi nostaa yhtä tähdelliseksi kysymyksen sen, kuinka kotiäänestys ja laitosäänestys sujuvat.

– Keskusvaalilautakunnan on keskusteltava muun muassa kotiäänestyksen järjestämisestä.

Vaalilautakunnat huolehtivat muun muassa alustavasta ääntenlaskennasta äänestyspaikassa.

Käytännössä vaalilautakuntien puolueettomuudesta huolehditaan eri puolueista tai äänestäjäryhmistä valittujen keskinäisellä valvonnalla. On hyvin epätodennäköistä, että vaalilautakunnan jäsenellä olisi mahdollisuus vaikuttaa vaalien tulokseen. Vaalimenettelyn tulee kuitenkin näyttää myös ulkopuolisen tarkkailijan silmissä puolueettomalta ja asianmukaiselta.

Laissa korostetaan vaaliviranomaisen velvollisuutta toimia tehtävässään puolueettomasti ja mainitaan nykyistä laajemmin ne henkilöt, jotka eivät saa toimia tietyissä vaalien viranomaistehtävissä. Esteellisyystilanteita selkeytetään..

Ei edes varajäseneksi

Vaalilain esteellisyyssääntelyä tarkennettiin viime kesäkuussa. Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei jatkossa enää voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.

Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla ennakkoäänestyspaikassa tai kotiäänestyksessä vaalitoimitsijana eikä laitosäänestyksistä huolehtivan vaalitoimikunnan jäsenenä tai varajäsenenä. Ehdokas tai ehdokkaan lähisukulainen eivät myöskään voi toimia äänestäjän avustajana äänestettäessä.

Written by:

Esko Artell

Ota yhteyttä

Lisää aiheesta

Vanhukset, terveyspalvelut, talous – tässä ovat kuntavaalien ykkösteematVuosia pannassa ollut kahvimyynti palaa vaalipaikoille