5 000 vesinäytettä vuodessa – Nurmijärven talousveden tarkkailua tehostettu

Vesilaitoksen hoitaja Jorma Sjöholm otti vesinäytettä torstaina Klaukkalassa. Vesihana desinfioidaan ennen näytteenottoa.

Juha Salonen

Nurmijärven Veden pahimmat pelot toteutuivat, kun viime syksynä Klaukkalan talousvedestä tehdyt bakteerilöydökset uusiutuivat kuluvan viikon maanantaina.

Klaukkalan vesitornista otetusta vesinäytteestä löytyi ulosteperäsitä kolibakteeria.

Bakteerilöydäksen seurauksena aloitettiin vesitornin ylivuoto. Samalla Klaukkalan vesijohtoverkkoa alettiin kloorata.

Vesilaitoksen tiedotteen mukaan mitään erityistä syytä poikkeavalle bakteeritulokselle ei löydetty.     

Löydökset tehtiin melko tarkalleen vuosi edellisestä hälytyksestä, joka tapahtui 10. lokakuuta 2016. Paikka oli täsmälleen sama kuin vuosi takaperin eli Klaukkalan vesitorni.

Terveydelle haitallisia bakteereita tavattiin Klaukkalan talousvedestä viime syksynä kahteen otteeseen.

Tämän seurauksena vesijohtoverkkoon laskettiin klooria käyttöveden mahdollisten epäpuhtauksien eliminoimiseksi.

Niemen mukaan viime vuoden bakteerilöydökset olivat mitä ilmeisimmin vääriä hälytyksiä.

Ensimmäisestä näytteestä löydettiin enterokokkibakteeri.

Toinen tapaus ajoittui joulukuuhun, jolloin vesitornin bakteerianalysaattori hälytti suolistoperäisen bakteerin merkiksi.

– Samoista näytteenottopisteistä ottamistamme myöhemmistä vesinäytteistä ei bakteereita löytynyt, Nurmijärven Veden käyttöpäällikkö Matias Niemi kertoo.

Tästä huolimatta vesijohtoihin laskettiin klooria usean vuorokauden ajan.

– Tämä oli varotoimenpide. Veden puhtaus oli kuitenkin varmistettava ennen kuin lopulliset tutkimustulokset valmistuivat, Niemi perustelee.

Varsinaista selitystä syksyn 2016 bakteerilöydöksille ei Niemen mukaan ole koskaan löydetty.

– Jälkikäteen on erittäin vaikea sanoa mistä löydökset johtuivat.

Erääksi selittäjäksi on arveltu Klaukkalan vesitorniin vuonna 2015 asennettua bakteerianalysaattoria, joka olisi saattanut antaa väärän hälytyksen.

Nurmijärven Vesi on tehostanut talousveden tarkkailua löydösten jälkeen. 

– Olemme jonkin verran lisänneet vesitornien ylivuotoja, jotta esimerkiksi veden pinnalle mahdollisesti kertynyt hienojakoinen pöly saadaan poistettua talousvedestä, Nurmijärven Veden käyttöpäällikkö Matias Niemi kertoo.

Vettä juoksutettiin Klaukkalan vesitornista Niemen mukaan viimeksi heinäkuun lopuilla.

– Ylivuodot eivät varsinaisesti vaikuta veden laatuun vaan niillä varmistetaan ettei vesitornin veden pinnalle kerry esimerkiksi siitepölyä.

Vesiyhtiö ottaa Nurmijärven alueella vuosittain noin 5 000 vesinäytettä.

Talousveden laaduntarkkailu perustuu terveydensuojeluviranomaisten kanssa yhteistyössä tehtyyn talousveden valvontatutkimusohjelmaan, jonka lisäksi Nurmijärven Vesi toteuttaa omaa tihennettyä valvontaohjelmaansa.

– Näytteenotto kattaa koko yhdyskuntarakenteen. Vesitornien ja vedenottamoiden lisäksi otamme näytteitä myös kaupoista, kouluista, päiväkodeista ja vanhainkodeista, hän kertoo.

Nurmijärven talousvesi on pohjavettä ja se otetaan pääasiassa kunnan omista vedenottamoista.

– Vedenottamoilla vesi säteilytetään voimakkaalla uv-säteilyllä, joka tappaa tehokkaasti veteen mahdollisesti päässeet bakteerit, Niemi kuvailee.

Käyttäjän Juha Salonen kuva
Juha Salonen