Paikalliset

Korkein hallinto-oikeus päätti: Pohjavesialueella Raalassa saa tehdä imeytyskokeita

Kuvituskuva

Johanna Erjonsalo

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Nurmijärven Veden imeytyskokeisiin liittyvän valituksen.

Vesiyhtiön tarkoituksena on tehdä imeytyskokeita Teilinummen pohjavesialueella Raalassa. Kokeet liittyvät alueelle suunniteltuun tekopohjavesihankkeeseen, jossa raakavetenä käytettäisiin Päijänne-tunnelista pumpattavaa vettä.

Nurmijärven Vesi aikoo tutkia imeytysalueina kahta vaihtoehtoista aluetta, joista toinen sijaitsee Hämeentien länsipuolella ja toinen itäpuolella. Kokeiden kesto toisella alueella on 6–8 kuukautta ja toisella noin kolme kuukautta.

Kunta omistaa imeytys- ja kaivoalueita varten tarvittavat maa-alueet. Alue on pääosin entistä maa-ainesten ottoaluetta, joka on metsittynyt.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi luvan Teilinummen koeimeytyksille toukokuussa 2015.

Kaksi alueen kiinteistönomistajaa valitti lupapäätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen huhtikuussa 2017. Kiinteistöt sijaitsevat imeytysalueiden välissä.

Kiinteistönomistajat valittivat edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. He toivoivat, että päätös kumotaan tai että toissijaisesti lupapäätöstä muutettaisiin niin, että imeytyskaivot sijoitettaisiin riittävän etäälle toisesta tilasta. Kyseisellä tilalla on otettu soraa 1950-luvulta lähtien ja alueella on vieläkin huomattavat maa-ainesmäärät.

Kiinteistönomistajien mukaan luvan myöntäminen imeytyskokeille olisi myös riippuvuussuhteessa Teilinummen pysyvän vedenottamon lupatilanteeseen, jolla on oikeudellista merkitystä imeytyskokeiden lupaharkinnassa.

He myös pelkäsivät pohjaveden pinnan laskemista ja toivoivat, että imeytyskaivojen ja putkistojen rakentamista olisi rajoitettu kangaskiurun ja kehrääjän pesimisen ajaksi.

Korkein hallinto-oikeus päätti tässä kuussa, että Vaasan hallinto-oikeuden päätös jää voimaan ja kiinteistönomistajien valitus hylätään.

Vaasan hallinto-oikeus totesi jo aiemmin, ettei hanke loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Lyhytaikainen koetoiminta ei ole myöskään vaaranna pohjaveden laatua tai vaikuta Teilinummen pysyvän vedenottamon lupatilanteeseen.

Nurmijärven Veden johtaja Päivi Kopra kertoo, että korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen myötä yhtiö pyrkii aloittamaan koeimeytysten tekemisen mahdollisimman pian.

Tarkka aikataulu on kuitenkin vielä epäselvä.

– Ennen varsinaisten koeimeytysten aloittamista rakennetaan kokeen vaatimat vesijohto-, imeytyskaivo- sekä laitosjärjestelyt. Rakennustöitä on tarkoitus tehdä vuoden 2018 aikana ja todennäköisesti aikaisintaan loppuvuodesta 2018 koeimeytystoiminta saadaan käyntiin, Kopra sanoo.

Valituksen käsittelyyn kuluneen ajan vuoksi koeimeytysten lupa-aikaa pidennettiin siten, että koeimeytyksiä voi tehdä 31.12.2019 saakka.

Tästä on kyse

Teilinummen pohjavesialueella suunnitellaan tekopohjaveden valmistusta. Raakavetenä käytettäisiin Päijänne-tunnelista pumpattavaa Päijänteen vettä.

Tekopohjavesihake etenee vaiheittain. Ensimmäinen vaihe sisältää mm. koeimeytykset. Niiden tulosten perusteella päätetään, onko tekopohjaveden valmistus Teilinummen alueella teknisesti mahdollista ja kustannuksiltaan kannattavaa ja kannattaako hankkeelle hakea vesilupaa.

Jos hanketta päätetään jatkaa, haetaan seuraavassa vaiheessa lupaa tekopohjaveden valmistuksen aloittamiselle.

Tekopohjavettä tarvitaan koska Nurmijärven Veden mukaan nykyisten vedenottamoiden vesi riittää kasvavalle asukasmäärälle vain noin vuoteen 2030 saakka.

Lähde: Nurmijärven Vesi

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Etusivulla nyt

Uusimmat: Paikalliset

Luetuimmat paikalliset

Uusimmat

Luetuimmat