Paikalliset

Nurmijärvi valittaa Nukarin avolouhoksesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen

YMPÄRISTÖ Asia etenee korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kuvituskuva.

Arkisto

Nurmijärven kunta valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä, joka liittyy Nukarille suunniteltuun avolouhokseen. Asiasta päätti viikolla kokoontunut kunnanhallitus.

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi maaliskuun lopussa (NU 11.4.) kunnan tekemän valituksen liittyen Kreate Oy:n saamaan maa-aineslupaan. Alun perin maa-ainesten ottoa koskevasta luvasta päätti Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta.

Ensisijaisesti kunta vaatii, että korkein hallinto-oikeus kumoaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tekemän päätöksen.

Kunnan mukaan lupapäätös on maa-aineslain vastainen, koska siitä aiheutuu huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteisiin.

– Mikäli päätöstä ei kumota, se tulee palauttaa uudelleen valmisteltavaksi lupamääräysten tarkistamiseksi koskien erityisesti louhinta-alueelta tulevien hulevesien käsittelyä, kunnanhallitus toteaa.

Kunnan mukaan lupaharkinnassa tulisi arvioida erityisen tarkasti ympäristövaikutuksia, koska avolouhoshankkeeseen ei ole sovellettu ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

– Lupaharkinnassa on tukeuduttu hakijan teettämiin selvityksiin ja ely-keskuksen lausuntoon. Näissä on kuitenkin arvioitu Vantaanjoen ja Nukarinkosken koskialueen merkitystä meritaimenkannalle sekä hankkeen vaikutuksia meritaimenen elinolosuhteisiin ja kutualueisiin puutteellisesti, kunnanhallituksen valitusesityksessä todetaan.

Kunta on myös yhä huolissaan siitä, että louhinta-alueelta tulevat hulevedet johdetaan lähellä sijaitsevaan Vantaanjokeen, joka on äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen lisääntymisaluetta.

Kunnan mukaan Vantaanjoen kunnostukseen on käytetty valtavasti työtä ja kustannuksia, eikä sitä tule vaarantaa sallimalla hanke, jossa toteutetaan maa-ainesten ottoa, kallion louhintaa, murskausta ja maankaatopaikkatoimintaa joen välittömässä läheisyydessä.

– Vantaanjoen äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen elpyneen kannan turvaaminen on erittäin suuri yleinen intressi, jota ei ole lupaharkinnassa riittävästi otettu huomioon, valitusesityksessä jatketaan.

Kunnan mukaan myös hankkeen hulevesisuunnitelma on alimitoitettu eikä se turvaa hulevesien riittävää viipymää ja selkeytystä.

Kunnan mukaan myös alkuperäisen lupapäätöksen väite liettymisongelman vähäisyydestä ei pidä paikkaansa.

Kunta vetoaa myös siihen, että hakijan teettämä luontoselvitys koskee vain kiinteistöä, jolla toimintaa on tarkoitus harjoittaa. Kunnan mukaan lupahakemuksessa ja -päätöksessä ei ole arvioitu hankkeen vaikutuksia naapuritilalla sijaitsevan viitasammakkolammikon suhteen riittävällä tarkkuudella.

Lisäksi kunnan mukaan lupapäätöksessä on virheellisesti todettu maakuntakaavan mukaiset aluetta koskevat merkinnät.

Lisäksi kunta muistuttaa valituksessaan, että jos maa-ainesten ottolupaa ei voida kokonaan evätä, edellyttää Vantaanjoen ja sen äärimmäisten uhanalaisten meritaimenten suojelu ja Natura-alueen huomioon ottaminen toiminnalta hulevesien hyvää suodatusta, useita laskeutusaltaita ja laajaa kosteikkoa, jotta kaikki vesiluonnolle ja meritaimenille haitalliset aineet voidaan poistaa hulevesistä ennen niiden päästämistä vesistöön.

– Yhteenvetona voidaan todeta, että toiminta aiheuttaa merkittävän uhan äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen kutusoraikoille sekä mädille, poikasille ja emokaloille.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Etusivulla nyt

Uusimmat: Paikalliset

Luetuimmat paikalliset

Uusimmat

Luetuimmat