Paikalliset

Karsitaanko kouluja isolla kädellä? – Uudet linjaukset oppilasmääristä herättivät huolta Nurmijärvellä

Konsulttiyhtiö FCG:n johtava konsultti Raila Oksasen kertoi palveluverkkosuunnitelman etenemisestä yleisölle. Valtuustosali oli täynnä väkeä, vaikka ihan etupenkkeihin ei riittänyt rohkeita.

Riikka Laine

Nurmijärven kunnan palveluverkkoselvityksen ensimmäinen infotilaisuus herätti runsaasti keskustelua kunnantalolla keskiviikkona.

Osa yleisöstä tulkitsi, että palveluverkkoselvityksen toteuttaminen johtaisi useamman kyläkoulun lakkautukseen, vaikka konsulttiyhtiö FCG:n johtava konsultti Raila Oksanen yritti toppuutella, ettei selvityksessä ole ehdotettu vielä yhdenkään koulun lakkautusta.

Myös kunnan tekninen johtaja Jouko Lehtonen rauhoitteli yleisöä ja muistutti, että palveluverkkoselvityksen tehtävä on antaa kunnan päättäjille pohjatietoja tämän hetken palveluverkosta, jotta päättäjät voivat arvioida mitä kunnan tiloille ja palvelutuotannolle tehdään ja mihin suuntaan Nurmijärveä kehitetään. Nyt kartoitetaan vaihtoehtoja, mutta lopulliset päätökset tekee kuntalaisten valitsemat edustajat, eli kunnanvaltuutetut.

 

Lehtonen kertoi, että kunta tarvitsee palveluverkkoselvitystä, koska kunnan tilaomaisuuden jälleenhankinta-arvo on 350 miljoonaa euroa ja jokainen neliö maksaa kunnalle vuodessa noin 128 euroa. Selvityksen tarvetta alleviivaa se, että kunnan talous on tiukoilla.

FCG:n molemmat johtavat konsultit Raila Oksanen ja Esko Korhonen toivat esille selvitystyön haasteellisen aikataulun, sillä mm. selvityksen pohjana käytettävä Tilastokeskuksen uusin väestöennuste valmistuu vasta tämän kuun lopussa.

Lehtosen mukaan kunnan edustajat ovat kuitenkin halunneet, että selvitys saadaan valmiiksi ennen kunnan ensi vuoden talousarviokäsittelyä. Vuoden 2020 talousarviosta on tarkoitus päättää marraskuussa ja palveluverkkoselvitystä on tarkoitus esitellä yleisölle avoimessa tilaisuudessa 21.10.

 

Oksanen ja Korhonen kertoivat, että osittain haasteellisen aikataulunkin vuoksi selvitystyötä on tehty nyt parin vuoden takaisen palveluverkkoselvityksen pohjalta ja kiinteistölaskelmissa on lisätty jokaiseen rakennukseen kulumista 1,75 % vuodessa jälleenhankinta-arvosta. Kiinteistöjen arviointi on tehty käytettävissä olevan tiedon perusteella, eikä kohdekohtaisia selvityksiä ole ollut kunnan mukaan mahdollista tehdä tässä vaiheessa. Myös se selvisi, että palveluverkkoselvityksessä nousevat erityisesti esiin koulut ja päiväkodit, koska niiden osuus kunnan rakennuskannasta on yli puolet ja näiden ylläpitokustannukset ovat kunnalle konsulttien mukaan yhteensä yli 13 Me vuodessa. Kokonaisuudessaan palveluverkkoselvitys kattaa kaikki kunnan kiinteistöt lukuun ottamatta Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle vuokrattuja kiinteistöjä.

Oksanen kertoi myös, että normaalisti konsulttiyhtiö ei aloita palveluverkkoselvitystä väestöennusteiden tekemisellä, vaan niiden analysoinnilla. Koska Nurmijärven kunnan väestösuunnite poikkesi kuitenkin merkittävästi sekä Tilastokeskuksen että Väestötietojärjestelmäpohjaisista oppilasennusteista, päätettiin laatia ennuste, jossa poikkeamat on huomioitu. Kunnan väestösuunnitelman mukaan kouluikäisten määrä lisääntyisi seitsemässä vuodessa 364:llä ja väestötietopohjaisen ennusteen mukaan kouluikäisiä olisi seitsemän vuoden päästä 1280 nykyistä vähemmän.

Konsulttiyhtiön ennusteen mukaan Nurmijärven oppilasmäärä olisi vähenemässä 904 lapsella seuraavan seitsemän vuoden aikana. Eniten oppilasmäärät vähenisivät kylissä 372, Klaukkalassa 282, Kirkonkylässä 148 ja Rajamäellä 102. Luvuissa ei ole kuitenkaan huomioitu tulo- ja poismuuttoa.

Kun Oksaselta kysyttiin, mitä tuo tarkoittaisi käytännössä koulujen määrissä, niin konsultti kertoi tämän tarkoittavan nykyisen 23 koulun vähentämistä noin puolella. Kunnan edustajat muistuttivat kuitenkin, että valtuuston päätösvallassa on päättää palveluverkosta – myös koulujen osalta.

 

Konsulttien väestösuunnitelma sai nurmijärveläisiltä kritiikkiä ja monet harmittelivat sitä, ettei ennusteessa huomioida Nurmijärven tulevia maankäyttösuunnitelmia. Toisaalta yleisöstä kiiteltiin sitä, että näkemys on objektiivinen, eikä sitä ole tehty Nurmijärvi-lasit päässä.

– Fakta on kuitenkin se, että keskimäärin perusopetuksen oppilasmäärät ovat kasvaneet Nurmijärvellä 2010-luvulla noin 20 lapsella vuodessa. Tänä vuonna koulunsa aloittaneita oli 57 vähemmän kuin viime vuonna. Täällä on totuttu myös siihen, että syntyvyysluvut alkavat vitosella tai kutosella, mutta syntyvyys on valtakunnallisesti laskussa ja Nurmijärvellä tänä vuonna syntyneiden ennuste on noin 360. Vaikka kuntaan tulisi siis tulomuuttoa, niin sitä täytyy tulla todella paljon, jotta päästään kunnan väestösuunnitteen lukemiin, Oksanen kommentoi.

 

Väestöennusteiden lisäksi tilaisuudessa herättivät keskustelua myös palveluverkkoselvityksen linjaukset. Tilaisuudessa kävi ilmi, että sivistys- ja hyvinvointitoimialalla on valmisteltu palveluverkkoon liittyviä pedagogisia ja toiminnallisia linjauksia palveluverkkoselvitystyön pohjaksi.

Linjauksissa on pohdittu koulun kokoa ja esitetty, että alakoulut olisivat jatkossa 2-sarjaisia ja oppilasmäärät olisivat vähintään 120.

Monet kunnanvaltuutetut ihmettelivät, mistä linjaus on tullut, koska sitä ei ole päätetty valtuustossa.

Sivistysjohtaja Tiina Hirvonen kertoo kuitenkin, että toiminnallisia ja pedagogisia linjauksia on esitetty kesäkuussa tekniselle ja sivistyslautakunnalle.

Hirvonen kertoi tilaisuudessa myös, että 2-sarjainen koulu on kunnalle taloudellisesti kannattavin. Samalla Hirvonen muistutti, että päättäjät toki linjaavat asian vielä ja päättävät noudatetaanko tätä linjausta.

 

Muita konsulttien työhönsä saamia linjauksia ovat mm. keskittää avoimet ja kiinteät varhaiskasvatuspalvelut samoihin tiloihin, keskittää toimintaa suuriin ja kustannustehokkaisiin yksiköihin, tehdä tiloista monipuolisia, 24/7 käytössä olevia tiloja ja keskittyä mahdollisimman muunneltaviin yksiköihin, jotta tiloissa voidaan järjestää opetusta nykyvaatimusten mukaan ja tiloja voidaan hyödyntää tulevaisuudessa muussakin tarkoituksessa, jos kouluille ja päiväkodeille ei ole enää tarvetta.

Hirvosen mukaan tärkeää olisi myös alkuluokkamallin suosiminen ja lapsen eheän kasvun ja oppimisen polku, jotta esikouluun mennessä lapsi tietää missä tulee seuraavaksi koulua käymään.

– Eheä kasvun ja oppimisen polku tai alkuluokkatoiminta eivät kuitenkaan ota kantaa siihen, minkä kokoisessa koulussa oppilas opiskelee.

Linjauksista kannatusta keräsivät muun muassa tilojen monipuolinen hyödyntäminen, mutta sen sijaan yleisö oli huolissaan isoihin yksiköihin keskittämisestä ja mahdollisista taajamien suosimisesta.

Useampi kylien edustaja muistutti, että mahdolliset kyläkoulujen lakkautukset vaikuttavat kylien houkuttelevuuteen, vaikka kunta on linjannut strategiassaan, että pyrkii pitämään kylät elinvoimaisina.

 

Kuntalaisia edustanut Satu Rauhala kiteytti, että kaikki lapsiperheiden palveluiden heikennykset vaikuttavat puolestaan Nurmijärven pitovoimaan, eivätkä houkuttele uusia asukkaita, jos palveluita karsitaan.

– Nyt meidän pitääkin ratkaista periaatteet, minkä mukaan toimitaan. Miten kehitämme tilaverkkoa taloudellisesti järkevästi ja mihin investoimme. Meillä on varaa erittäin niukkaan investointiohjelmaan, niin täytyy miettiä tarkkaan, mihin varat kohdennetaan, jotta voimme taata hyvät palvelut nurmijärveläisille jatkossakin ja pitää huolta veto- ja pitovoimasta, Jouko Lehtonen totesi.

– Fakta on kuitenkin, että teillä on 2 tai 3 vuotta aikaa laittaa päiväkodit ja koulut kuntoon. Sen jälkeen yli 65-vuotiaiden määrä nousee hurjaa vauhtia, Raila Oksanen kertoi.

 

Onko 120 oppilasta sopiva minimimäärä alakouluun?

Liian paljon
43% (59 ääntä)
Sopivasti
42% (57 ääntä)
Liian vähän
15% (20 ääntä)
Ääniä yhteensä: 136

Näin työ etenee

Kunnan on tarkoituksena päivittää vuonna 2013 laadittu palveluverkkosuunnitelma ja vuonna 2016 laadittu palveluverkkoselvitys vielä tänä vuonna.

Palveluverkkotyön tekee kunnan kilpailutuksen kautta valitsema konsulttiyhtiö Finnish Consulting Group, joka on tehnyt aiemmin vastaavaa työtä useammassa kunnassa.

Konsulttityötä ohjaa kunnan johtavista virkamiehistä koostuva ohjausryhmä.

Palveluverkkosuunnitelma on tarkoitus saada esiteltäväksi 21.10. yleisötilaisuuteen. Yleisötilaisuuden paikka on vielä avoinna, mutta siitä kerrotaan lehdessä myöhemmin lisää.

Suunnitelman valmistuttua kunnanvaltuusto päättää miltä osin suunnitelmaa lähdetään toteuttamaan käytännössä.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Lisää aiheesta

Palveluverkon tulevaisuus esillä – yleisötilaisuudessa mahdollisuus kertoa mielipiteitä13.9.2019 06.05
Nurmijärvi päivittää palveluverkkosuunnitelman – suureen työmäärään tarvitaan konsulttiapua24.7.2019 06.05
Kehityspäällikkö ja tekninen johtaja aloittivat työnsä – palveluverkkoselvitys ensimmäinen iso haaste8.2.2019 06.05
Uusi valtuusto aloittaa – mten käy kyläkoulujen ja luokkakokojen? 19.4.2017 07.05
Nurmijärvi sulkee kyläkouluja – näin valtuusto päätti25.5.2016 20.53
Nummenpään ja Suomiehen koulut lakkautetaan? pitkään valmisteltu esitys julki6.10.2016 07.05
Pikkukoulujen lakkautusta ei purematta niellä – kunnan palveluverkkoesitys herättää keskustelua7.5.2016 07.05
Esitys: Nurmijärvi lakkauttaa kuusi alakoulua – myös päiväkoteja karsitaan5.4.2016 11.17

Etusivulla nyt

Uusimmat: Paikalliset

Luetuimmat paikalliset

Uusimmat

Luetuimmat