Nurmijärven Hengitysyhdistys

Marraskuussa keuhkoahtaumatautia sairastava tarvitsee myötätuntoa

Kaamosajan sanotaan masentavan ja ahdistavan monen mieltä Suomessa. Tutkimusten perusteella tiedetään, että näin on erityisesti keuhkoahtaumatautia sairastavien ihmisten kohdalla. Eikä ole tavatonta, että sairastuneilla on molempia, sekä masennusta että ahdistusta. Erityisesti keuhkoahtaumatautia sairastavien on hyvä kiinnittää huomiota oman mielensä hyvinvointiin ja vaalia sitä.

Masennus ja ahdistus lisäävät keuhkoahtaumatautia sairastavien fyysisiä sairauteen liittyviä oireita, vähentävät elämänlaatua ja lisäävät kuolleisuutta. Huolehtimalla oman mielen hyvinvoinnista näitä kielteisiä vaikutuksia on mahdollista ehkäistä ja vähentää.

Ihmiset tarvitsevat myötätuntoa. Erityisesti silloin, kun omalle kohdalle osuu pitkäaikaissairaus, toisten ihmisen kuuntelu, ymmärrys ja myötätunnon osoittaminen ovat sairastavalle tärkeitä. Mielen hyvinvoinnista huolehtiminen on myös myötätunnon osoittamista itselle, Hengitysliiton järjestöjohtaja Mervi Puolanne muistuttaa.

Keuhkoahtaumatauti (COPD) on pitkäaikaissairaus, johon ei ole olemassa parannuskeinoa. Taudin yleisin aiheuttaja on tupakointi. Tupakoinnin lopettaminen ei ole jokaiselle yhtä helppoa, sillä yli puolet tupakoitsijoista kehittää fyysisen riippuvuuden nikotiinituotteiden käyttöön. Riippuvuudesta eroon pääseminen vaatii usein lähipiirin ja terveydenhoitoalan ammattilaisten tukea. Hengitysliiton Stumppi-palvelut tukevat tupakoinnin lopettamista harkitsevia ja lopettajan polulle siirtyviä ihmisiä. Lue lisää: www.stumppi.fi.

Keuhkoahtaumatautia sairastava voi vaikuttaa omahoitoonsa lisäämällä ymmärrystään omasta sairaudestaan, tekemällä hengitystekniikkaan liittyviä ja liikunnallisia harjoituksia ja muuttamalla ruokailutottumuksiaan. Tavoitteet kuntoutumiselle on asettava yksilöllisesti.

Maailman keuhkoahtaumapäivää vietetään keskiviikkona 21.11.2018. Hengitysliitto kannustaa silloin erityisesti keuhkoahtaumatautia sairastavia miettimään omaa mielen hyvinvointiaan edistäviä asioita ja ottamaan asian rohkeasti puheeksi lähipiirinsä kanssa.

Hengitysliitto järjestää syksyllä 2018 verkkoluentosarjan keuhkoahtaumataudista. Luennoitsijoina toimivat asiantuntijat ja lääkärit. Ensimmäinen luento on 14.11. Silloin keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Witold Mazur kertoo hyviä uutisia keuhkoahtaumataudista. Lisätiedot tapahtumakalenterista www.hengitysliitto.fi/tapahtumat.

Tallenteita on mahdollista katsoa jälkeenpäin liiton YouTube-kanavalta. Sieltä löytyy myös geriatrian erikoislääkäri Hanna Kermisen tiivis katsaus keuhkoahtaumatautia sairastavan masennukseen ja mielialaan. Katsaus on tallenne vuoden 2017 Hengitysmessuilta.

Hengitysliiton järjestötoiminnan teemana on 2018−2019 "Voimaa mielen hyvinvoinnista". Hengityssairaudet koskettavat henkilökohtaisesti joka 5. suomalaista. Yhteistyössä Ikäinstituutin kanssa herätämme keskustelua aiheesta. Ikäinstituutin pieni myötätunto-opas antaa vinkkejä arkeen ja sopii myös pitkäaikaissairautta sairastaville. Oppaan voi ladata maksutta verkossa: https://www.ikainstituutti.fi/tuote/pieni-myotatunto-opas/.

Nurmijärven Hengitysyhdistys

Aikaisempia kirjoituksia

Nurmijärven Hengitysyhdistys

Nurmijärven Hengitysyhdistyksen tarkoituksena on edistää hengityssairaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua sekä toimia heidän edunvalvonta- ja tukijärjestönä. Yhdistys toimii myös terveyden edistämisen ja puhtaan elinympäristön puolesta. Yhdistys on perustettu vuonna 1941 Kiljavannummen parantolassa.

Uusimmat mielipiteet