Nurmijärven Hengitysyhdistys

Harvinaiset keuhkosairaudet -luento

Liikunta ja vertaistuki lisäävät mielen hyvinvointia

 

Harvinaisten hengityssairauksien, kuten monen muunkin sairauden, omahoidossa yhdistyy kaksi tärkeää asiaa: vertaistuki ja liikunta. Molemmilla asioilla on myös suora yhteys sairastuneiden mielen hyvinvointiin.

 

Vahvat tukiverkostot ovat sosiaalista pääomaa, joka tutkitusti liittyy hyvään mielenterveyteen, fyysiseen terveyteen ja pitkään ikään. Mielen hyvinvointi ja onnellisuus vaikuttavat ihmisten oman arkielämän lisäksi myös heidän luottamukseensa yhteiskuntaan, demokratiaan ja ihmisoikeuksiin.

 

Säännöllisesti liikkuvilla ihmisillä on iästä riippumatta parempi mielenterveys kuin vähemmän liikkuvilla (Liikunta ja Tiede 4/2015). Hengitysliiton harvinaistoiminnan suunnittelija Marika Kiikala-Siukon mukaan kannattaa kiinnittää huomio hyvän kehään: sen sijaan että mietittäisiin kannattaako aloittaa liikunnasta tai mielen hyvinvoinnista, tärkeää olisikin päästä jostain kohti alkuun.

 

”Vertaistuen merkitystä hyvinvoinnille ja säännöllisen liikuntaharrastuksen ylläpidolle ei voi liikaa korostaa. Meidän yhdistyksessämme toimii aktiivisesti 2 liikuntaryhmää, joissa on mukana 30 aktiivista liikunnan harrastajaa. Mukaan toimintaan pääsee ottamalla yhteyttä esimerkiksi minuun, vinkkaa Nurmijärven Hengitysyhdistyksen puheenjohtaja Tuula Rinnekari. 

 

 

Yhdistyksemme on yksi Hengitysliiton 87 jäsenyhdistyksestä. Mukana Hengitysliiton toiminnassa on n. 27 000 jäsentä. Hengitysliitto edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. Liitto järjestää valtakunnallisia vertaistapaamisia harvinaista hengityssairautta sairastaville. Lisätietoja voi kysyä liiton harvinaistoiminnan suunnittelija Marika Kiikala-Siukolta ([email protected]), joka tulee luennoimaan Nurmijärvelle 4.12. klo 17:30-19:30 Nurmijärven kunnanviraston valtuustosaliin, Keskustie 2B.

 

Suomessa sairaus on harvinainen, jos sitä sairastaa n. 2700 henkeä. Tarkkaa harvinaisten keuhkosairauksien määrää ja esiintyvyyttä Suomessa ei tiedetä. Hengitysliiton ja paikallisten hengitysyhdistysten toiminnassa on mukana kymmeniä erilaisia harvinaisia sairauksia sairastavia ihmisiä.

Nurmijärven Hengitysyhdistys

Aikaisempia kirjoituksia

Nurmijärven Hengitysyhdistys

Nurmijärven Hengitysyhdistyksen tarkoituksena on edistää hengityssairaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua sekä toimia heidän edunvalvonta- ja tukijärjestönä. Yhdistys toimii myös terveyden edistämisen ja puhtaan elinympäristön puolesta. Yhdistys on perustettu vuonna 1941 Kiljavannummen parantolassa.

Uusimmat mielipiteet