Toimitukselta

Mielipide: Maksuton toinen aste tulee vielä

Nurmijärven kunta päätti, että se ei tarjoa maksuttomia opiskeluvälineitä lukion ja ammattikoulun opiskelijoille.

Kunta ei lähde edes selvittämään, miten kustannuksia kaikkien kohdalla voitaisiin alentaa tai miten tukea yksittäisiä opiskelijoita, joilla ei ole varaa hankkia tarvittavia oppivälineitä.

Yhdenvertaisuus ei toteudu.”

Päätös syntyi valtuuston hyväksyessä äänin 30-21 virkamiesten laatiman vastauksen allekirjoittaneen aloitteeseen.

Vastauksessa katsotaan, että on tarkoituksenmukaisempaa, että asia ratkaistaan valtiovallan toimesta, eikä kunnan.

Valitettava tosiasia on, että lasten ja nuorten yhdenvertaisuus ei tällä hetkellä toteudu koulutuksen osalta Suomessa.

Rahanpuute on merkittävä kouluttautumisen este nuorille.

Jopa neljännes toisen asteen tutkinnon keskeyttäneistä kertoo, että rahapula on ollut vaikuttamassa siihen, että opinnot ovat jääneet kesken.

Ilman tutkintoa ja koulutuspaikkaa olevista nuorista lähes puolet on joutunut karsimaan tai luopumaan opinnoistaan rahanpuutteen takia.

Työ koulutuksen tasa-arvon puolesta jatkuu.”

Toisen asteen koulutus on muutettava maksuttomaksi, eivätkä opiskelusta aiheutuvat kustannukset saa estää ketään suorittamasta tutkintoa.

Asiaan liittyvä kansalaisaloite on vireillä eduskunnassa, Opetus- ja kulttuuriministeriö on kannustanut syksyn aikana kuntia etsimään keinoja kustannusten alentamiseksi ja useissa kunnissa on vireillä opiskeluvälineiden maksuttomuutta käsitteleviä aloitteita.

Työ koulutuksen tasa-arvon puolesta jatkuu myös Nurmijärvellä.

Maksuttomuus toteutuu vielä jonain päivänä.

Toimitukselta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet