LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Mielipide: Nurmijärven kaavoitus estää maanomistajien tasapuolisen kohtelun

Kirjoittaja ihmettelee mitä hyötyä on maanomistuksesta, jos sitä ei saa käyttää.

Riitta Ketola

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen vieraili Nurmijärvellä 15.1.2019 ja peräänkuulutti kuntien omaa valtaa kaavoitusasioissa. Ministerin mukaan mikään ei muutu, ennen kuin kunta käy läpi oman rakennusjärjestyksensä ja uudistaa sitä lain sallimissa puitteissa. ”Täällä Nurmijärvelläkin kannattaa käydä läpi rakentamisen säätelyä ja katsoa, onko jossakin vielä vapauttamisen rajaa. Esimerkiksi emätilatarkastelu ei ole pakollinen. Päätösvaltaa on laissa annettu paikallisille. Käyttäkää sitä! Sitä on demokratia”, sanoi Tiilikainen (NU 19.–20.1.).

Nykyisellä kaavoittamisellaan Nurmijärven kunta nimenomaan estää maanomistajien tasapuolisen kohtelun.

Haimme keväällä 2018 Nurmijärven kunnalta rakentamista koskevaa suunnittelutarveratkaisua omakotitalolle ja talousrakennukselle perintönä saadulle tontille, joka täyttää kokonsa ja sijaintinsa puolesta rakentamisen edellytykset ko alueella. Syksyllä 2018 saimme elinvoimalautakunnalta päätöksen, joka oli kieltävä. Itse päätös sisälsi selkeitä virheitä, eli esim. päätöksen lainvoimaiseksi tulon päivämäärä oli sunnuntai ja pöytäkirjassa oli virheellinen naapurin kiinteistörekisteritunnus. Lause pöytäkirjasta: Yhdelle rakentamattomalle lohkotilalle (xx-xxx-xx) on kaavoituslautakunta tehnyt kielteinen suunnittelutarveratkaisun vuonna vuonna 2000. Eikö asiakirjan laatija tai suunnitteluavustaja ehdi oikolukea ja tarkistaa dokumentteja ennen niiden julkaisua?

Lainaus pöytäkirjasta: Kun otetaan huomioon rakennuspaikan sijainti asemakaavoitetun alueen välittömässä läheisyydessä ja tilan emätilasta muodostetuilla tiloilla tapahtunut rakentaminen, vaarantaisi rakennushankkeen toteutuminen kaavoituksesta erillisenä ratkaisuna maanomistajien tasapuolisen kohtelun. Siis mitä?! Asiahan on juuri päinvastoin, sillä nykyisellä kaavoittamisellaan Nurmijärven kunta nimenomaan estää maanomistajien tasapuolisen kohtelun! Lisähuomiona vielä, että hakemuksemme kanssa samaan aikaan ja samalta alueelta eräs kansanedustaja (entinen ministeri ja presidenttiehdokas) sai puoltavan päätöksen suunnittelutarveratkaisuhakemukseensa...

Nurmijärven elinvoimalautakunta nojaa kielteisellä päätöksellään 1950-luvulla tehtyyn emätilatarkasteluun, joka on MTK:n päälakimiehen Risto Airikkalan sanoin ”tekaistu, sillä Suomessahan on kansalaisten yhdenvertaisuus eikä maanomistajien yhdenvertaisuus” (Yle Uutiset 28.5.2017). Ymmärrämme toki, että kunta haluaa kaavoittaa tiiviitä asumisalueita, joissa on saman väriset katot ja pienet pihat. Kaikki eivät kuitenkaan halua asua niin. Miksi säädellään siellä, missä on runsaasti tilaa ja mahdollisuuksia omien mieltymysten mukaiseen rakentamiseen ja asumiseen? ”Mitä hyötyä maan omistusoikeudesta on, jos sitä ei saa käyttää”, ihmettelee Airikkala. Sitä ihmettelemme myös me ja monet muut vanhanaikaisen emätilatarkastelun kouriin jääneet maanomistajat. Onko tämä demokratiaa vai monopolia?

Olisiko nyt uuden kunnanjohtajan Outi Mäkelän aika nostaa Nurmijärvi-ilmiö uuteen nousuun ja päivittää kunnan imago 2020-luvulle? Nurmijärvi voisi toimia esimerkkikuntana ja edelläkävijänä ja uudistaa omaa rakennusjärjestystään. Myös vanhan elinvoimalautakunnan voisi lakkauttaa ja nimetä tilalle uuden, dynaamisen VETOvoimalautakunnan. Kuten ministeri Tiilikainen käyntinsä aikana totesi, Klaukkalan ohikulkutien eli kehätien tiehankkeeseen Nurmijärvi on jo saanut liikenne- ja viestintäministeriöltä rahaa, joka on varattu parantamaan liikenneväyliä ja purkamaan liikenteellisiä pullonkauloja. Tähän voisi vielä lisätä, että mitä monipuolisempia ja yksilöllisempiä rakennuspaikkoja olisi tarjolla, sitä enemmän koko Nurmijärven kunta houkuttelisi uusia asukkaita ja investointeja.

Kimmo Lehtiö

Lohja

Kirjoitus on julkaistu Nurmijärven Uutisten mielipidepalstalla.

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet