Riitta KetolaKirjoittaja on Loviisan Sanomien toimittaja.

Pääkirjoitus: Yksityisteille avustusta 2 200 euroa kilometriltä?

Yksityisteitä hoitavat pääsääntöisesti – nimensä mukaisesti – yksityiset ihmiset. He maksavat tiekunnan kokouksissa määritellyn tieyksikkömaksun, jonka tiehoitokunta on katsonut riittävän vuosittaisiin aurauksiin ja hiekoituksiin. Määrä perustuu tieyksiköihin, joissa otetaan huomioon esimerkiksi etäisyys päätiestä, autojen määrä taloudessa tai onko kyseessä metsäpalsta tai maatila. Lisäksi usein kerätään hieman ylimääräistä rahaa erilaisiin kunnostustoimenpiteisiin.

Joskus 60-luvun tienoilla eräillä paikkakunnilla Suomessa ryhdyttiin tekemään kunnan ja yksityisteiden tiekuntien kanssa hoitosopimuksia. Näin myös Nurmijärvellä. Vielä tänä päivänäkin 160 kilometriä Nurmijärven yksityisteistä on kunnan hoidossa ja noin 90 kilometristä huolehtivat tiekunnat itse, saaden siihen avustusta kunnalta. Lisäksi muutamat tiekunnat eivät hae lainkaan avustusta.

Hoitosopimuksista luopuminen vuoden siirtymäajalla on herättänyt närää osassa asukkaista, jotka joutuvat nyt herättämään henkiin uinumassa olleen tiekunnan tai eivät ole edes tajunneet asuvansa yksityistien varrella. Vaikka kunta ei olekaan tehnyt yksityisteillä perusparannuksia, niin asukkaat eivät ole myöskään joutuneet maksamaan mitään tiensä hoidosta. Kun hoitosopimukset lakkautetaan, kaikkia 250 yksityistiekilometriä aletaan avustaa yhtenäisesti ja sitä varten luodaan normisto, jonka mukaan avustaminen tapahtuu. Tarkkoja lukuja keskimääräisistä avustuksien määristä Suomessa ei ole olemassa, mutta haarukka on arviolta 350-500 euroa yksityistiekilometriä kohti. Nurmijärvellä on oltu tässä haarukassa sen 90 kilometrin osalta, joka avustusta on saanut.

Mielenkiintoista on nähdä laitetaanko yksityisteille tähän asti myönnetty noin 50 000 euroa todellakin yhteen sen 500 000 euron kanssa, joka on käytetty hoitosopimuksiin ja kunnan tekemään hoitotyöhön.

Karkeasti laskettuna 550 000 euroa jaettuna 250 kilometrillä tarkoittaa sitä, että Nurmijärvellä jaettaisiin yksityistieavustuksina keskimäärin 2 200 euroa/kilometri. Näin avokätinen tuskin Nuuka Nurmijärven kunta on. Voisi veikata, että avustussummat kilometriä kohti eivät tule Nurmijärvelläkään olemaan jatkossa sen suurempia kuin valtakunnassa keskimäärin. Nyt on poliitikkojen enää keksittävä miten summa saadaan pienennettyä ja se myös perusteltua äänestäjille.

Riitta Ketola

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet