LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Mielipide: Kunnan kannettava vastuu virheistään

Lapsille järjestettiin koulussa juoksukilpailut. Reittejä oli kaksi: hyväkuntoinen polku ja ehkä jo hieman umpeenkasvanut polku. Lapset lähtivät innoissaan kisaamaan suurin osa hyväkuntoista polkua pitkin ja perille päästyä innoissaan kisasta huomasivat, että muutamat oppilaista (mukaan lukien rehtorin omat lapset) olivat jo maalissa ja voittivat kisan ylivoimaisesti. Umpeenkasvanutta polkua pitkin kisaajat olikin päästetty suoraan maaliin ennen kuin kisa ehti edes alkaa. Kävi ilmi, että ensimmäinen lapsista oli maalissa samalla sekunnilla kuin kisa aukesi. Matkaan ei ollut mennyt sekuntiakaan.

Lapset ymmärsivät, ettei kisa ollut ollut oikeudenmukainen ja tasapuolinen. Opettaja kuitenkin piti puolensa ja julisti voittajaksi ne lapset, jotka olivat jo käytännössä maalissa ennen kisan alkuakaan. Ne jotka halusivat pitää kiinni oikeudenmukaisuudesta ja tasapuolisesta toiminnasta “leimattiin” valittajiksi ja hankaliksi tyypeiksi.

Vastaava tilanne oikeassa elämässä järjestettiin, kun Nurmijärven kunta jakoi ainutlaatuisia tontteja Klaukkalan uudelta Järvimaan alueelta.

Tonttien haku avautui klo 8.00. Tonttien hakulomakkeen pystyi jättämään kolmella eri tavalla (postitse, paikan päällä tai sähköisellä hakemuksella). Suurin osa hakijoista haki tontteja digitaalisesti sähköisessä kanavassa (44 hakijaa) ja vain murto-osa hakijoista (6 hakijaa) osasi valita reitin, jolla pääsi maalin ennen kuin tonttien jako edes alkoi.

Sisään virastotaloon hakijat päästettiin jo klo 7.00, haun avautuessa 8.00 ensimmäinen paperinen hakemus leimattiin 8.00.00. Ensimmäisen hakemuksen jättämiseen/ vastaanottamiseen ei siis mennyt sekuntiakaan. Paikan päällä sovittiin yhteisesti hakijoiden ja kunnan virkamiesten kesken, että paperiset hakulomakkeet kirjattaisiin saapuneiksi sijajärjestyksessä sekunnin väliajoin. Eikö tästä järjestelystä olisi pitänyt kertoa kaikille hakijoille tasapuolisesti etukäteen?

Samanaikaisesti sähköisessä kanavassa hakijat yrittävät epätoivoisesti syöttää tietojaan, jotta saisivat haluamansa tontin. Osa haki vain yhtä tonttia, jotta haun saisi menemään mahdollisimman pian läpi järjestelmästä. Sähköisen lomakkeen jättävät hakijat stressasivat sekunneista käytännössä aivan turhaan, sillä sähköisellä hakemuksella oli todellisuudessa mahdollista saada tontti vain, jos samaa tonttia ei oltu haettu paperisella hakemuksella. Tätä ei kuitenkaan ennen kisaa kerrottu avoimesti ja tasapuolisesti hakijoille, vaan viestinnällä annettiin ymmärtää sähköisenkin hakukanavan olevan täysin relevantti hakukanava.

Käytännössä kunta teki virheen, koska ei ollut valmistellut tonttienhakuprosessia kaikille kuntalaisille ja hakijoille tasapuoliseksi ja oikeudenmukaiseksi. Lisäksi prosessin viestintä oli erittäin harhaanjohtavaa.

Miten yleensä toimitaan, kun missä tahansa toiminnassa huomataan virhe? Oman käsityksen mukaan anteeksipyyntö, virheen myöntäminen ja virheenkorjaus ovat asioita, joilla yleensä pääsee vaikeissakin asioissa parhaaseen lopputulokseen. Kaikkihan me teemme joskus virheitä.

Kunta, virkamiehet ja lähes kaikki elinvoimalautakunnan jäsenet ovat kuitenkin ottaneet kannan, ettei mitään virhettä ole tapahtunut ja hakuprosessi on ollut yksiselitteisesti oikeudenmukainen ja tasapuolinen. Vain kaksi elinvoimalautakunnan jäsentä (Viljakainen ja Viitala) näkivät kunnan toiminnan epäoikeudenmukaisena ja olivat kokouksessa valmiita korjaamaan virheen.

Koska prosessia ei haluta korjata, vaan pidetään yksiselitteisesti kiinni siitä, ettei virhettä ole sattunut, kunta aiheuttaa sen, että jos/kun asiasta valitetaan hallinto-oikeuteen, joutuvat kärsimään edelleen ne kenelle, joille on alustavat tonttien luovutuspäätökset tehty. Hallinto-oikeudessa käsittely kestää ilmeisesti puolesta vuodesta kahteen vuoteen, jolloin yksikään alueen tonteista ei saa lainvoimaa eikä aluetta päästä rakentamaan. Viivästys aiheuttaa erittäin paljon vaikutuksia niin yksityisille kuntalaisille, kunnalle itselleen kuin myös rakennuttajille. Viivästys aiheuttaa alustavat tonttipäätökset saaneille niin taloudellisia kuin perheen arjen järjestelyihinkin liittyviä haittoja. Kunnan taloudelle tästä on merkittävä vaikutus, kun kunta ei saa tonteista vuokra- tai myyntituloja. Rakennuttajien elinkeinolle tällä viivästyksellä on myös paljon merkitystä, kun alustavasti sovittuja työmaita ei päästä aloittamaan sovitussa aikataulussa.

Eikö kunta todella halua toimia oikeudenmukaisesti ja korjata tekemäänsä “inhimillistä” virhettä? Eikö kunnan päättäjistä todella löydy henkilöitä, jotka ottaisivat asian käsittelyyn ja ratkaisivat tilanteen ilman, että asiaa käsitellään pitkän kaavan mukaan hallinto-oikeudessa? Eikö kunnan olisi aika kantaa vastuu omasta virheestään?

Puolueettomasti kaikkien prosessin sotkuihin jääneiden puolesta

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet