Toimitukselta

Kolumni: Käännetään vielä kivet sekä kannot – "Tämä on epärealistinen esitys"

Nurmijärven kunnan lainamäärä on hurja, yli 200 miljoonaa euroa, eikä velkaantuminen voi jatkua.

Kunnanvaltuusto päätti 12.6.2019 Kestävä kasvu -ohjelmaan bruttoinvestointien maksimiksi 25,5 milj. €/vuosi kaudelle 2020–2026 (NU 15.-16.6.).

Tämä tarkoittaa, että nykyisestä investointisuunnitelmasta noin puolet voitaisiin toteuttaa. Tämä on epärealistinen esitys, joka Nuuka-ohjelman valmistelijoiden mukaan johtaa mahdottomaan tilanteeseen, jossa emme kykene ylläpitämään, saati edelleen kehittämään nykyistä kuntarakennetta. Muun muassa kiinteistöjen ylläpito- ja korjaustöiden tekemättä jättäminen saattaa aiheuttaa korjausvelkaa tulevien sukupolvien maksettavaksi. Lisäksi meillä on lähivuosille jo sovittuja mittavia infranrakennushankkeita. Ja valitettavasti yllätyksiinkin on varauduttava.

Keskusta esitti, että bruttoinvestointien maksimiksi asetettaisiin 30,6 milj. €/vuosi, joka oli myös kunnanjohtajan alkuperäinen esitys. Kunnanjohtaja esitti lisäksi verojen korottamista ohjelmaan 0,75 prosenttiyksiköllä. Tämähän olisi ”helppoa rahaa” talousarvion laatijoille. Verojen korottamisella on kuitenkin epävarmat vaikutukset. Korkea veroprosentti vaikuttaa etenkin korkeatuloisten asuinpaikkapäätökseen ja veronkorotus on pois kuntalaisten ostovoimasta.

Henkilökohtaisesti haluaisin, että tuloja oikeasti etsitään joka purosta ja menoja tarkastellaan monipuolisesti. Yritykset onnistuvat tehostamisessa, miksi ei kuntakin! Toimitilojen tarkastelulla, tehostamisella sekä tarpeettomista luopumalla saataisiin säästöjä. Lisäksi täytyy kasvattaa muita tulonhankkimiskeinoja kuten kunnan taksoja sekä tehostaa maanmyyntiä. Pitää huolehtia edunvalvonnasta mm. keusote-kuntayhtymässä ja sen asiakasmaksuissa.

Kunnalla on velvollisuus järjestää tietyt lakisääteiset palvelut. Pysytään nyt niissä ja nuukaillaan muista. Syksyllä talousarviokäsittelyssä tulee mahdollinen veronkorotus päättää, kun kaikki muut kivet on käännetty. Korotuksen tarpeen tulee perustua päivitettyyn laskelmaan siitä, mitä on pakko tehdä, mukaan lukien sisäilmakorjaukset ja mitä se tulonhankkimiselta vaatii.

Meillä on upea kunta! Viime vuosien ”vetovoimainvestoinnit” on tehty, niillä oli kallis hinta, mutta nautitaan nyt niistä. Uskoisin että ne kantavat hedelmää kuntalaisten hyvinvoinnin lisääntymisenä, terveyshyötyinä, verotulojen kasvuna ja elinvoimaisena kasvukuntana pysymisenä.

Toimitukselta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet