LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Mielipide: Vastaathan lapsesi päiväkodin tai koulun sisäilmakyselyyn

Kirjoittaja harmittelee, ettei Klaukkalan koulun sisäilmakyselyyn saatu vastauksia.

Riikka Laine

Nurmijärven Uutiset (NU1.9.19) kirjoitti lehdessään Nurmijärven koulujen sisäilmatilanteesta. Korjaustoimenpiteitä tarvitaan ja monta remonttia on jo käynnissä, mikä on hyvä asia oppilaiden ja opettajien terveyden kannalta. Jutussa nostettiin kuitenkin esiin myös Klaukkalan koulun epäselvä tilanne, joka kunnan virkamiesten mukaan jää tässä vaiheessa ratkaisematta.

Koulussa on tehty alle kaksi vuotta sitten tiivistysremontti, jonka vaikutuksia oppilaisiin ja opettajiin yritettiin selvittää keväällä 2019 tehdyllä oirekyselyllä. Vain 13 prosenttia koulun oppilaista eli käytännössä heidän vanhemmistaan vastasi kyselyyn. Luku on surullisen pieni.

Kuten uutisessa todettiin, osa vastanneista oireilee selvityksen perusteella edelleen. Sisäilmaoireilu on yksi niistä asioista, joihin ihminen ei reagoi, jos ongelma ei osu omalle kohdalle. Oirekysely on helppoa sivuuttaa: ”Jos meidän perheessä ei ole ongelmaa, ei asia myöskään kuulu meille.”

Oirekyselyt ovat huonosta sisäilmasta kärsivälle henkilölle ainoita virallisia oljenkorsia avun saamisen edistämisessä. Jotta selvitykset olisivat luotettavia, pitää niiden vastausprosentin olla riittävän suuri.

Luonnollisesti.

Sisäilmaoireilu on ongelmana monin tavoin haastava. Yksi ongelmallisimmista seikoista on se, että oireilijoiden määrä yhdessä rakennuksessa ei asiantuntijoiden mukaan ole suoraan verrannollinen sisäilmaongelman vakavuuteen. Yksikin oireilija voi siten kertoa rakennuksen sisäilmasta jotain oleellista. Oirekyselyt peräänkuuluttavat kuitenkin massojen reagointia, kuten Klaukkalan koulunkin tapauksessa.

Sisäilmaongelmien ratkaisuun tarvitaan siis myös vahvaa yhteisöllisyyttä.

Niille lapsille, jotka kärsivät esimerkiksi jatkuvista päänsäryistä, rohisevasta yskästä tai aivosumusta sekä valuvasta nenästä, ei tilakeskuksen toteamus ”tilakeskus ei voi tehdä hyvin alhaisen vastausaktiivisuuden vuoksi uutta luotettavaa riskiarviointia” ole rohkaisevaa kuultavaa. Näin koulun mahdolliset ongelmat ohitetaan sujuvasti vanhempien vastaamattomuuteen vedoten.

Jos sinun eteesi tuodaan lapsesi koulua tai päiväkotia koskeva oirekysely, tee palvelus kaikille koulun lapsille ja vastaa siihen. Aikaa se ei vie kymmentä minuuttia kauempaa, mutta voi olla ratkaiseva apu sille lapselle, jonka koulunkäynti on sisäilmaoireilun vuoksi vaikeaa tai jopa mahdotonta.

Heitäkin Nurmijärvellä valitettavasti on.

Hanna Kinnunen

Kirjoitus on julkaistu Nurmijärven Uutisten mielipidepalstalla.

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet