LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Mielipide: Kunnan vastaus Ropakon rouvalle

Ropakkotien lähialueella on viime vuosina toteutettu uutta asuinympäristöä, minkä johdosta alueella on tapahtunut myös paljon muutoksia. Alueelle on rakennettu kunnan toimesta Ali-Tilkan asemakaava-alueen katuja ja vesihuoltoa. Tällä hetkellä rakentuvat Ali-Tilkan tontit yksityisten rakennuttajien toimesta. Heinäkuun lopussa valmistui Klaukkalantien-Ropakkotien-Kiikkaistenkujan maanrakennusurakka, jossa liittymään toteutettiin mm. liikennevalot, sivusuuntiin vasemmalle kääntyville omat kaistat, melusuojausta, uudet pysäkkijärjestelyt jalankulun ja pyöräilyn yhteyksineen. Tällä hetkellä on käynnissä Alitilantien urakka, jossa uusitaan vesihuoltoverkostoa ja parannetaan Alitilantien katurakennetta. Kyseessä olevan urakan pitäisi aikataulun mukaan valmistua vuoden loppuun mennessä. Asuinalue ei enää ole sama, mikä se oli vielä muutama vuosi sitten.

 

Vaikka kehityksellä on myönteisiä vaikutuksia, valitettavasti rakentaminen on myös häirinnyt ja häiritsee edelleen alueen asukkaita. Kunta pahoittelee sitä, että niin paljon toimenpiteitä on lyhyen ajan sisällä kohdistunut suppealle alueelle Klaukkalassa.

Kunnan tavoitteena on Ali-Tilkan asemakaava-alueen osalta ollut mahdollistaa asuntorakentamista, jota valtio kunnilta edellyttää. Klaukkalantien liittymän parantaminen liittyy osittain Ali-Tilkan asemakaava-alueen rakentumiseen: liikennemäärät Ropakkotiellä lisääntyvät ja ilman liikennevaloin varustettua liittymää on Ropakkotien ja Kiikkaistenkujan suunnasta vaikea päästä liittymään Klaukkalantielle. Liikennevalojen, vasemmalle kääntyvien kaistojen ja uusien suojatiejärjestelyjen myötä on myös liittymän liikenneturvallisuus parantunut.

 

Alitilantien urakasta ja työnaikaisista liikennejärjestelyistä on koulun kautta tiedotettu oppilaiden vanhempia. Oppilaita on kehotettu käyttämään Klaukkalantien jalankulku- ja pyörätietä. Luonnollisesti ne oppilaat, jotka asuvat Ropakon alueella, joutuvat liikkumaan työmaaliikenteen seassa. Urakoitsijaa on toistuvasti kehotettu huomioimaan muu liikenne työmaa-alueella. Jos on havaittu, että työnaikaiset liikennejärjestelyt ovat puutteelliset, on niistä huomautettu ja urakoitsija on pyrkinyt korjaamaan järjestelyjä. Käymme asiaa edelleen läpi urakoitsijan kanssa.

 

Uusien kerrostalojen asukkaiden automäärä on ollut yllätys kunnalle, mikä johtuu siitä, että uusiin kerrostaloihin on toteutettu aikaisempaa enemmän pieniä asuntoja. Tonteille on toteutettu asemakaavan ja rakennusluvan mukaiset autopaikat, mutta autopaikkavaatimuksen ollessa sidottuna vain kerrosalan määrään - eikä asuntojen määrään - on autopaikkojen määrä osoittautunut riittämättömäksi.

 

Kunta on yrittänyt etsiä yleiselle pysäköintialueelle paikkaa lähialueelta, mutta tehtävä ei ole helppo. Ongelmaan ei valitettavasti ole odotettavissa ratkaisua vielä kuluvan syksyn aikana. Lähimmät olemassa olevat yleiset pysäköintialueet, joita asukkaat voivat käyttää, ovat Kuntotien varrella Klaukkalantien puoleisessa päässä oleva pysäköintialue ja Klaukkalantien-Lepsämäntien liittymän läheisyydessä oleva liityntäpysäköintialue.

 

Mopolla ajaminen Ropakkotien läheisyydessä on häirinnyt osaa kuntalaisista. Mopolla ajaminen jalankulku- ja pyöräteillä on sallittua vain, jos liikennemerkin yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä yhteydessä on lisäkilpi ”Sallittu mopoille”. Nurmijärven kunnan hallinnoimilla ja kunnossapitämillä jalankulku- ja pyöräteillä mopolla ajo ei ole ollut sallittua enää vuosikausiin. Ali-Tilkan ja Ropakon alueen jalankulku- ja pyöräteille ja puistoraiteille on asennettu ja tullaan vielä asentamaan useita jousipuomipareja kuluvan syksyn aikana.

 

Pia Korteniemi

liikenneinsinööri

Nurmijärven kunta

Kirjoitus on julkaistu Nurmijärven Uutisten mielipidepalstalla.

Lue myös alkuperäinen lukijan kirjoitus täältä.

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet