LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Mielipide: Näin kunta vastaa kysymykseen palveluverkkoselvityksestä

Nurmijärven kunnassa teetetään palveluverkkoselvitys syksyn 2019 aikana. Sen tarkoitus on selvittää kunnan tilaomaisuuden arvo, kiinteistöjen kunto ja kiinteistöissä tapahtuvien ydintoimintojen nykytilanne.

Palveluverkkoselvityksen tarjoama tieto toimii taustatietona kunnanpäättäjille, kun päättäjät tekevät palveluverkon tulevaisuutta koskevia päätöksiä.

 

Palveluverkkoselvitystyön laatimisen pohjalle tarvitaan lähtöarvoja, kuten rakennusten ylläpito-, käyttö- ja korjauskustannukset tai oppilasmäärä.

Oppilasmäärän lähtöarvoksi on määritelty viranhaltijoiden toimesta 120 oppilasta per koulu.

2-sarjaisuus puolestaan tarkoittaa sitä, että jokaista vuosiluokkaa kohden on ainakin kaksi luokkaa.

Nämä lähtöarvot on valittu siksi, että tämän kokoinen kouluyksikkö on pedagogisesti toimiva sekä koulussa pystytään järjestämään toimivaa oppilashuoltoa ja yhtä oppilasta kohden on enemmän opetushenkilökuntaa.

Kyseessä olevat ovat kuitenkin ainoastaan lähtöarvoja, jotka antavat taustatietoa päätöksenteon tueksi mutteivät sido valtuutettuja.

Lopulliset päätökset tekee kunnanvaltuusto.

 

Oppilasmääristä tai muistakaan lähtöarvoista ei siis ole lautakuntatason päätöksiä. Tällä hetkellä viranhaltijat valmistelevat palveluverkkoselvitystä, ja lautakuntien sekä valtuuston linjauksia tehdään vasta, kun selvitystyö on tehty.

Tiina Hirvonen

sivistysjohtaja

Jouko Lehtonen

tekninen johtaja

 

Lue alkuperäinen kysymys kunnalle

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet