Nurmijärven Hengitysyhdistys

Keuhkoahtaumapäivänä 19.11. huolehditaan myös sairastuneen läheisen jaksamisesta

Ikäopiston hyvän mielen vinkkipankki

Maailman keuhkoahtaumapäivää vietetään 19.11.2019. Tänä vuonna teemana on keuhkoahtaumatautia sairastavan ihmisen läheinen.

Keuhkoahtaumatauti eli COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) on yleensä tupakointiin liittyvä, hitaasti etenevä keuhkosairaus. Sairastunut voi viettää aktiivista elämää pitkään.

Sairauden etenemisvaiheessa sairastunut saa usein kotonaan happihoitoa, jonka vuoksi hänen mahdollisuutensa osallistua kodin ulkopuolella kaventuu. Usein kotihappihoito merkitsee myös sitä, että puolisoa tarvitaan enemmän omaishoitajan rooliin. Omaishoitajuus on sitovaa ja moni ei muista pitää omasta jaksamisestaan huolta tai osallistua omiin harrastuksiinsa.

Sairastuneita hoitavat ihmiset pitävät yhteiskuntaa koossa. On tärkeää kysyä sairastuneiden lisäksi myös heidän läheisiltään: miten sinä jaksat? Olennaista on varata kuunteluun aikaa. Kuulla ja ottaa vastaan se, mitä toisella on sydämellään, Tuula Rinnekari Nurmijärven Hengitysyhdistyksestä sanoo.

Hengitysliitto kannustaa kaikkia ottamaan mielen hyvinvoinnin puheeksi läheistään hoitavan ihmisen kanssa. Myötätunto ja vertaistuki auttavat sekä keuhkoahtaumatautiin sairastunutta että hänen läheistään. Ikäopisto tarjoaa materiaalia jaksamisen tueksi: www.ikaopisto.fi. Verkon välityksellä voi huolehtia omasta jaksamisesta, jos kotoa lähteminen ei ole mahdollista.

Lue lisää Hengitysliiton tarjoamasta vertaistuesta sairastaville: www.hengitysliitto.fi/fi/tukea-sinulle/vertaistoiminta

Keuhkoahtaumatautia sairastaa Suomessa noin 510 % aikuisväestöstä. Heistä hoidon piirissä on arviolta vain joka neljännes. Keuhkoahtaumatauti on pitkäaikaissairaus, johon ei ole olemassa parannuskeinoa. Taudin yleisin aiheuttaja on tupakointi. Tupakoinnin lopettaminen voi tuntua turhalta, jos on jo sairastunut keuhkoahtaumatautiin. Lopettamisesta on silti aina hyötyä myös sairastuneille. Tukea tupakoinnin lopettamiseen tarjoaa Hengitysliiton Stumppi-palvelu: www.stumppi.fi

Nurmijärven Hengitysyhdistys

Aikaisempia kirjoituksia

Nurmijärven Hengitysyhdistys

Nurmijärven Hengitysyhdistyksen tarkoituksena on edistää hengityssairaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua sekä toimia heidän edunvalvonta- ja tukijärjestönä. Yhdistys toimii myös terveyden edistämisen ja puhtaan elinympäristön puolesta. Yhdistys on perustettu vuonna 1941 Kiljavannummen parantolassa.

Uusimmat mielipiteet