LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Mielipide: Oikeusasiamies arvioikoon Elyn lausunnot vanhasta seurakuntatalosta

Hallinto-oikeuteen tekemääni valitusta ei käsitelty, koska vain rajanaapurit voivat valittaa. Vastuu seurakuntatalon kohtalosta jää siis lopullisesti seurakunnan päättäjille. Korjauskustannukset on nyt saatu asettumaan miljoonista euroista muutamaan sataan tuhanteen euroon.

Vanhan seurakuntatalon kuntoa ovat olleet tutkimassa useat asiantuntijat ja on saatu erilaisia tutkimustuloksia, mutta näiden tulosten merkitystä kokonaisuuden kannalta ei ole kukaan arvioinut. Nyt pätevä vanhojen rakennusten korjaamiseen erikoistunut asiantuntija on tällaisen arvioinnin tehnyt ja todennut, että kokonaisuuden kannalta näillä tutkimustuloksilla ei ole merkitystä, koska todetut mikrobit, homeet ym. saadaan poistettua korjauksessa. Sen sijaan seinähirsiä koskeva tutkimustulos vuodelta 2017 on ratkaisevan tärkeä ja juuri tämä tutkimustulos on hyvä. Kuitenkaan tätä ei ole lainkaan huomioitu päätöksenteossa.

Tähän on ratkaisevasti ollut osaltaan vaikuttamassa lausunnollaan ely-keskus, joka jo 23 vuotta sitten käynnisti, KHO:n tukemana, toimenpidekiellollaan seurakuntatalon suojeluun johtaneen prosessin.

Ely-keskuksen lausunnossa on, asiantutemuksen puutteesta johtuen, virheitä ja olen siitä pyytänyt eduskunnan oikeusasiamiehen arvion.

Kunnan lautakunnan tasaäänin tehty päätös olisi ilman muuta ollut purkamista vastustava, jos ely-keskuksen lausunto olisi ollut asianmukainen. Myös Museoviraston edellä mainittua lausuntoa myötäilevä lausunto ihmetyttää, koska Museovirasto nimesi 2008 Nurmijärven kirkonmäen, johon vanha seurakuntatalokin kuuluu, valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.

Seurakuntatalon seinähirret ovat ratkaisevan tärkeässä asemassa, koska ne muodostavat rakennuksen rungon, korjauksen lähtökohdan. Jos purkamiseen päädytään ja purettaessa todetaan seinähirret käyttökelpoisiksi, ovat seurakuntalaiset tulleet seurakunnan johdon toimesta harhaanjohdetuiksi ja tapahtuneesta vastuun kantaneiden tulisi silloin tehdä omat johtopäätöksensä.

Seurakunnan henkisen ilmapiirin vaaliminen on seurakunnan johdon vastuulla ja sen tärkein tehtävä. Sitä ei voi liikaa korostaa. Sen tulisi olla tärkeänä ohjenuorana silloin, kun tehdään tärkeitä, pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavia päätöksiä. Nykyisessä seurakuntaa jakavassa tilanteessa vanhan seurakuntatalon kunnostaminen on ainoa oikea ratkaisu.

Kirkkoherra puhuu paljon vanhan seurakuntatalon huonosta kunnosta ja jopa vaarallisuudesta. Yläkerran romahdusvaarasta puhuminen on asiatonta liioittelua. Yläkerran tukeminen vakaaksi on yksinkertainen eikä erityisen kallis toimenpide.

Sekä kirkkoherra että toimittaja Jaakko Ojanne edustavat helsinkiläistä näkemystä. On luonnollista, että heidän asenteensa paikallista kulttuuria ja vanhoja arvoja edustavan vanhan seurakuntatalon säilyttämiseen jälkipolville on kielteinen.

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet