LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Mielipide: Lukiopäätös tehtävä ensin

Kirjoittajat toivovat, että kunnassa päätetään ensin vuodenvaihteessa hallinnollisesti yhdistyneiden Rajamäen lukion ja Nurmijärven Yhteiskoulun lukion, eli nykyisten Nurmijärven lukion toimipaikkojen kohtalosta. Kirjoittajien näkemyksen mukaan lukio-opetus tulisi keskittää Kirkonkylään ja lakkauttaa Rajamäellä.

Riitta Ketola

Nurmijärven kunnassa on kevään aikana päätettävä, mihin ryhdytään viime vuonna tehdyn palveluverkkoselvityksen perusteella. Päätöksiä edeltää laaja kuntalaisten kuuleminen. Hyvä niin.

Palveluverkkoa pitää katsoa laajasti koko kunnan näkövinkkelistä ja pitkälle eteenpäin siten, että tehdään parhaiten kokonaisuutta palvelevia ratkaisuja. Vaarana kuitenkin on, että kokonaisuus ja aikaperspektiivi jäävät yksityiskohdista kiistelyn alle.

 

Alun perinhän selvitystä vaadittiin lukioratkaisun vuoksi, koska usea tilaratkaisu olisi uuteen lukiorakennukseen kytköksissä. Siihen tuli lisänä Nuuka-ohjelma, jossa myös edellytettiin palveluverkon tarkastelua.

Lukio on palveluverkon kulmakivi, joka vaikuttaa muihin ratkaisuihin. Muut päätökset ovat ehdollisia tyyliin ”riippuu siitä, mitä lukion kanssa tehdään”.

Ensimmäiseksi tulisikin tehdä päätös uuden lukion rakentamiseksi Kirkonkylään vaihtoehto 3 mukaisesti. Sillä tavoin saamme kirjaston remontin kanssa synergiaedut maksimoitua. Samalla helpottuvat Kirkonkylän tilaongelmat.

Palveluverkkoselvityksessä todettiin uuden lukion rakentaminen Kirkonkylään kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi vaihtoehdoksi. Sitä puoltavat myös lukion pedagogisen kehittämisen tarpeet.

 

Lukion rakentamispäätös rauhoittaa Rajamäen moniongelmaisen tilanteen siten, että voidaan vapaasti suunnitella uutta koulukampusta sivistystoimen, varhaiskasvatuksen, kulttuuritoimen ja nuorisotoimen tarpeisiin.

Klaukkalan Urheilupuiston koulun tilanne on auki, mutta jatkossa on huomioitava Vanha-Klaukan rakentamisen tuomat paineet ja läheisen Klaukkalan alakoulun tilantarpeet. Jatkosuunnitteluissa on tilojen käytön oltava joustavaa siten, että koulurakennus voisi palvella eri luokka-asteita tarpeen mukaan.

 

Summa summarum: Tehdään ensin päätös uuden lukion rakentamisesta VE 3 mukaisesti. Se avaa portit muun kouluverkon järkevään ja taloudelliseen toteuttamiseen.


Kunnanhallituksen jäsenet

Juha Hyvämäki (kesk.), Markku Jalava (kok.) ja Juha Peltonen (sd.)

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet