Toimiva arki turvaa hyvää elämää – hyvinvointi kuuluu kaikille

Mainos | Meidän ei onneksi tarvitse aloittaa hyvinvointialueen rakentamista tyhjältä pöydältä, vaan toimintaa päästään käynnistämään tutulta pohjalta, toteaa Keusoten valtuuston varapuheenjohtaja Sirkka Rousu Nurmijärveltä. Sirkka toimii myös hyvinvointialuetta valmistelevassa poliittisessa seurantaryhmässä.

– Sama henkilöstö jatkaa ja palvelut toimivat kuten aiemminkin. Vuoden 2023 alusta hyvinvointi­alueella työskentelee reilut 4 000 alan ammattilaista huolehtimassa 200 000 asukkaan palveluista.

– Voimme keskittyä parantamaan ja kehittämään toimintaa. Vaikka monet palvelumme toimivat jo hyvin, on esimerkiksi ikäihmisten koti- ja hoivapalveluissa ja omaishoidossa paljonkin parannettavaa. Tarvitaan myös uudenlaisia ratkaisuja yhdessä kunnan kanssa, jotta arki on turvallista. Erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnista tulee huolehtia, Sirkka korostaa.

– Nuorten tilanne huolestuttaa myös minua, toteaa kunnanvaltuutettu Maria Luoma.

Hän toimii hallinnon asiantuntijana eduskuntaryhmässä.

– Pandemian aikana mielenterveyspalveluiden hoitovelkaa on kertynyt ja se näkyy Nurmijärvellä. Tukea tulee saada matalalla kynnyksellä, ilman lähetteitä ja silloin kun nuori tarvitsee. Ja myös päihdepalveluja. Sosiaalisten ja terveysongelmien ennalta ehkäisemiseen on järkevää panostaa. Tiivistä yhteistyötä tarvitaan perheen, koulun ja lähiyhteisöjen kanssa, arvioi Maria.

– Oikeaan aikaan saatavien palveluiden turvaaminen riittävän lähellä on tärkeää, toteaa Keusoten varavaltuutettu sekä Nurmijärven tarkastuslautakunnan jäsen Osmo Suominen.

– Tämä selkeytyi hyvin minulle, kun toimin edellisellä kaudella HUS Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakunnan jäsenenä.

– On tärkeää kehittää ja ottaa käyttöön myös digitaalisia terveys- ja sosiaalipalveluita, unohtamatta asukkaita, joiden ei ole mahdollista niitä käyttää.

– Yhdenvertaiset, saavutettavat ja laadukkaat palvelut ovat avain hyvinvointiin myös tulevaisuudessa korostaa IT-palvelupäällikkö ja Nurmijärven elinvoimalautakunnan varajäsen Esa Rahunen.

–Jokaisella on oikeus laadukkaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä pelastustoimeen asuinpaikasta ja tulotasosta riippumatta.

– Yksi huolemme on myös se, kuinka moni käyttää äänioikeuttaan näissä ensimmäisissä aluevaaleissa. On tärkeää saada aluevaltuustoon nurmijärveläisiä edustajia, jotka tuntevat asukkaiden tarpeet ja pitävät huolta palveluista. Toimiva arki turvaa hyvää elämää ja siinä tarvitaan tiivistä yhteistyötä kunnan kanssa, Esa ja Osmo jatkavat.

– Jotta palvelut ylipäätään voivat toimia, tarvitaan osaavaa henkilöstöä sekä hyvää yhteisöllistä johtamista. Johtamisen ja palvelujen tulee olla ihmislähtöistä, ja henkilöstön mukana toimintaa kehittämässä. Demareiden esityksestä Keusoten hallitus ei pannut toimeen esimerkiksi henkilöstön lomautuksia. Teimme myös aloitteen, että henkilöstön edustajien tulisi voida osallistua hallituksen työskentelyyn, Sirkka jatkaa.

– Tuleva aluevaltuusto joutuu heti tiukkaan paikkaan, sillä korona-ajan aikana kertynyttä hoito- ja palveluvelkaa pitää pystyä purkamaan samalla kun huolehditaan siitä, että uutta ei pääse syntymään, toteavat Maria ja Esa.

– Perusterveydenhuollon resurssien turvaaminen on välttämätöntä. Henkilökunta on toiminut jo ennen koronapandemiaa kovan paineen alla. Henkilöstöstä huolehtiminen tarkoittaa konkreettisesti toiminnan perusedellytysten turvaamista, he korostavat.

Hyvinvoinnin kehittämistä ohjaa pa­lautetieto palvelukokemuksista ja toiminnan vaikuttavuudesta. Tuloksena syntyy terveyt­tä ja hyvinvointia ihmisille. Yhteiset määrärahat tulee aina käyttää tehokkaasti ja vastuullisesti, todetaan Keski-Uudenmaan de­mareiden vaaliohjelmassa.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen päätöksenteossa on kyse arvoista ja kyvystä hoitaa yhteisiä asioita.SDP:n ehdokaslistalla olevilla on osaamista huolehtia asukkaiden palveluista.

Nurmijärveläisten ehdokkaidemme esittelyt ja videot löydät täältä.

Millaiset arvot, sellaiset päätökset. Valinnallasi vaikutat palvelujen laatuun ja saatavuuteen. Pidetään huolta ihmisistä.

Nurmijärven Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö

Esittelyvideot