Mielipide: Tontin luovutus miljardiyhtiön käyttöön

Lukijalta

Kunnanhallituksen vastauksessa 25.3. emme me kuntalaiset saaneet vastauksia kovinkaan moneen hallitukselle aiemmin esitettyyn kysymykseen liittyen tontin luovutukseen Rajamäen keskustassa.

Nurmijärven kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen tehtävä on mm. huolehtia kuntademokratian sekä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämisestä. Kunnanhallituksen oletetaan myös riittävissä määrin perehtyvän ja tekevän selvityksiä päätöksenteon tueksi.

Miten kuntalaisia ja naapuruston asukkaita informoitiin tontin luovutusaikeista? Huolehtiko kunnanhallitus hallintosäännön mukaisesta kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien edistämisestä? Kuulemamme mukaan jonkinlainen info-tilaisuus järjestettiin, mutta sen aiheena ei varsinaisesti ollut tontinluovutusasia, eikä paikalla ollut ketään valtuuston tai hallituksen jäsentä.

Olemme saaneet ymmärtää, että päätös tontin luovutuksesta on tehty hätäisesti ja alkuperäinen on tarkoituksenmukaisuus on virheellinen. Kunnanhallitukselle oli esitetty, että Kiljavan Majakalla on edessään ajolähtö vuokrasopimuksen päättyessä. Kunnanhallitus ei kuullut asiassa vuokranantajana toimivaa Kiljavan Sairaala Oy:tä, jossa kunta itse on osallisena. Todellisuudessa Kiljavan Majakka voi rauhassa jatkaa toimintaansa Kiljavalla; vuokrasopimus on ja pysyy voimassa.

Kunnanhallitus esittää vastauksessaan, että Majakassa ”on töissä useita nurmijärveläisiä”. Nurmijärven Uutisten jutun mukaan Majakassa on 16 työntekijää. Heistä vain 2-3 on nurmijärveläisiä.

Kunnanhallitus vetosi vastauksessaan myös siihen, että esim. Kirkonkylässä on asutuksen keskellä vastaavaa toimintaa. Kyseessä on vammaisten asumispalvelu, joka ei ole rinnastettavissa nuoriso- ja neuropsykiatriseen hoitoon. Rajamäelläkin on samoin asutuksen keskellä vammaisten asumispalveluja.

Kunnanhallituksen yhtenä keskeisenä tehtävänä on vastata kunnan riskienhallinnasta. Kuinka riskienhallintaa on arvioitu Kiljavan Majakan sijoittamisessa Rajamäen keskustaan?

Majakan ympäristössä Kiljavalla on tehty paljon ilkivaltaa ja tihutöitä, joista on tehty myös rikosilmoituksia. Miten kunnanhallitus takaa rajamäkeläisten turvallisuuden Majakan ympäristössä tulevaisuudessa? Kuka korvaa alueen asukkaille mahdollisesta ilkivallasta aiheutuvat korjauskustannukset?

Tunteeko kunnanhallitus tehneensä tarpeeksi selvitystyötä päätöksenteon tueksi ja pohtineensa parasta käyttötarkoitusta keskellä kylää sijaitsevalle tontille? Emme ole saaneet vastauksia, miksi Nurmijärven kunta haluaa tukea miljardiyritystä myymällä keskusta-alueen tontin pilkkahintaan pohtimatta vaihtoehtoisia käyttötapoja:

– Eikö kunnalla ole tulevaisuudessa omia tarpeita rakentaa tontille esimerkiksi vanhusten palvelutaloja kodinhoidon ja kotisairaanhoidon naapuriin? Naapurissa toimii myös kylätalo, jossa on vanhusten viriketoimintaa.

– Aluetta on myös ehdotettu kaavoitettavaksi asuinalueeksi, jolloin kunta voisi halutessaan moninkertaistaa tontista saatavat tulot. Nyt myytävän yhden tontin sijaan olisi mahdollista myydä 8-10 omakotitonttia.

Lisäksi miten kunta on arvioinut tontin luovuttamista viime kädessä liiketoimintakäyttöön yli miljardin euron liikevaihdon tehneelle Mehiläisen tytäryhtiö Familarille?

Familar kuuluu terveysjätti Mehiläiseen, jonka pääomistajat ovat ulkomaisia sijoitusyhtiöitä. Suurin omistaja on Luxemburgissa sijaitseva CVC Capital Partnersin hallinnoima rahasto. Mehiläisen liikevaihto vuonna 2019 oli 1.064 miljardia euroa. Sievi Hyvinvointitilat Oy toimii tontilla vain rakentajana. Mehiläinen voi halutessaan sijoittaa valmistuviin tiloihin mitä tahansa liiketoimintaa. Miten kunnanhallitus on päätöksenteossaan varmistunut, että tilat tulevat nimenomaan lastensuojeluyksikön käyttöön?

Epätietoiset rajamäkeläiset

Kommentoi