Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Mielipide: | Yksityistiet säilytettävä kunnan hoitovastuulla

Kuntalaisten yhdenvertainen kohtelu on keskeinen tekijä kunnan elinvoimaisuuden kannalta. Kuntalaiset tuntevat olevansa nurmijärveläisiä, he haluavat olla osa kasvavaa ja kehittyvää kuntaa! Jos heitä kohdellaan yhdenvertaisesti päätöksenteossa?

Meistä jokainen osallistuu tämän kunnan rahoittamiseen, niin kunnallisveron kuin kiinteistöveron muodossa. Jaetaanko kunta erilaisiin vyöhykkeisiin asemakaavan asukkaat ja sen ulkopuolella asuvat ”muut” asukkaat?

Yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus on helppo ohittaa taloudellisien syiden perusteella, veronmaksajia ei voi ohittaa.

Asemakaava-alueen ulkopuolelle asumaan asettuneet ihmiset ovat valmiit hyväksymään sen, että maksamistaan veroista huolimatta useimmat kunnan palvelut eivät ole samaa tasoa kuin taajamissa ja keskuksissa.

Esimerkiksi vesi- ja viemäriverkoston puuttuminen voidaan hyväksyä, koska sille on olemassa vaihtoehtoisia järjestämistapoja. Tielle ei ole vaihtoehtoa!

Tie on niin perustavanlaatuinen ja välttämätön yhteiskunnan infrastruktuurin osa, että sen ylläpitoa ei voi melko tiheästi asutulla kunta-alueella jättää asukkaiden itsensä huolehdittavaksi. Tien kulkukelpoisena pitäminen kuuluu kunnan perustehtäviin.

Aiotteko jatkossa myös jatkaa asemakaavan ulkopuolella asuvien syrjintää esim. terveydenhuollossa?

Osassa asemakaavan ulkopuolisista teistä kunta on omistajana. Nurmijärven kunta on toiminut Suonrannantien sivuteineen, Kielotien, Katajanrinteen ja Lakiasuontien, sekä monen muun asemakaavan ulkopuolisen tien faktisena omistajana jo kymmeniä vuosia.

Kuntaliiton ohjeen mukaisesti; Tiet, jotka on otettu kunnan haltuun, jatkavat normaalisti ilman mitään muutosta.

Suora lainaus uudesta yksityistielaista; ”Kunta voi yksityistielain perusteella ottaa yksityistien tekemisen ja/tai kunnossapidon hoidettavakseen. Yksityistieasetuksessa säädetään, että tiekunta voi tehdä kunnan kanssa sopimuksen tienpidosta. Sopimuksesta riippumatta tiekunta on edelleen tienpitäjä. Ongelmallista on, että useinkaan varsinaista sopimusta tiekunnan kanssa ei ole tehty. Teiden ottaminen kunnan hoidettavaksi perustuu kunnan hallinnollisiin päätöksiin. Niissä ei välttämättä ole tarkkaan määritelty, mitkä työt kuuluvat kunnan vastuulle ja mitkä jäävät tieosakkaiden tehtäväksi. Tienpitovastuu ja siitä mahdollisesti seuraava vahingonkorvausvastuu ovat epäselviä. Monessa tapauksessa kunta ei edellytä hoitamansa tien tiekunnalta yksityistielain mukaista toimintaa. Oikeuskäytännössä on katsottu, että tällaisessa tapauksessa tienpitovastuu on siirtynyt kunnalle.”

Valtuuston on kartoitettava asemakaavan ulkopuoliset tiet, jotka on jo otettu vuosikymmeniä sitten kunnan haltuun.

Ennen päätöksiä on syytä tehdä lista asemakaavan ulkopuolisista teistä, jotka kuntaliiton ohjeiden mukaisesti kuuluvat edelleen kunnan vastuulle.

Yksityistiekriteeristön tulee perustua todelliseen vuosikymmenten aikana muodostuneeseen nykytilanteeseen, eikä yli puolen vuosisadan takaisiin tiekarttoihin.

Useimmat nyt yksityisteiksi nimitetyistä teistä eivät enää nykyään ole asiallisesti ottaen yksityisteitä, vaan osa kunnan perusinfraa.

Näin sen ovat ymmärtäneet näiden teiden varsilla kymmeniä vuosia asuneet perheet.

Näiden teiden varsilla ei ole tontti- ja talokauppakirjoihin merkitty minkäänlaista mainintaa yksityistierasitteesta, eli kaupan hyväksyvät notaarit ovat todenneet ko. tiet kunnanteiksi, ei siis yksityisteiksi.

Klaukkalan ohitustien valmistuminen on merkittävä uusi vetovoimatekijä uusille asukkaille ja ennen kaikkea lapsiperheille.

Kunnanhallituksen suunnitelma siirtää asemakaavan ulkopuoleiset tiet asukkaiden hoitovastuulle tyrehdyttää varmasti muuttohalukkuuden.

Koronavirusepidemian aiheuttamat yritysten konkurssit ja työttömyys lisäävät kotitalouksien taloudellista ahdinkoa merkittävästi.

On todella edesvastuutonta kuntalaisia kohtaan lisätä nyt kotitalouksien rasitetta tällaisilla uudistuksilla.

Todellisuudessa oikeilla päätöksillä kunta voittaa, ja nostaa omaa profiiliaan haluttuna asuinalueena pääkaupunkiseudulla.

Nykyinen tilanne korostaa sitä, että Nurmijärvellä maaseutumaista asumista pitää markkinoida ja kehittää. Yksi näistä asioista on, jos tienhoitoa jatketaan tällä tasolla kunnan hoitamana.

Yksityistielain tarkoitus oli avata teiden kunnossapito vapaalle hinnoittelulle! Sen jälkeen voittajia ovat yritykset, jotka voivat vapaasti hinnoitella alueiden kunnossapidon.

Kuntaliiton ohjeistukseen vedoten sekä yksityistielain oikeuskäytännöstä muodostuneeseen yksiselitteiseen tulkintaan, että meidänkin tapauksissamme tienpitovastuu on siirtynyt kunnalle. Edellä olevilla perusteilla esitämme kohteliaimmin, että kunnanvaltuusto toteuttaa yksityistielain 95§ 1 momentin soveltamisen niin, että tähän asti kunnan hoidossa olleet tiet säilytetään jatkossakin kunnan hoitovastuulla.

Kaava-alueen ulkopuoleisten teiden asukkaiden ja yritysten puolesta

Laura Kuutti

Tommi Lehtola

Jani Hautala

Matti Kestilä

Antti Kekkonen

Teemu Hämäläinen

Petri Löytäinen

Juha-Matti Martikainen

Hannu Laine

Armi Backman

Hanna Toivola

Juho Rahkonen

Teemu Rönnberg

Raimo Kallio

Hanna Ruotsalainen

Ari Ruotsalainen

Juha Sirkiä

Ilkka Viljanen

Marko Siivonen

Lempi Oinonen

Virpi Lehtola

Hölttä Jouko

Hölttä Pekka

Ilkka Viljanen

Jyri Lindgren

Jukka Uusivirta

Vappu Koivuniemi

Ari Kaario

Sakari Koivisto

Matti Putkonen

Mirka Korkalainen

Janne Pohjakallio

Leila Lindgren

Jorma Laine