Mielipide: Vanhusten ylivelkaantuminen huolettaa

Kirjoittaja muistuttaa, että voimassa oleva asiakasmaksulaki velvoittaa kunnan tai kuntayhtymän luopumaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksusta, jos maksu johtaa kohtuuttomiin seurauksiin. Mikko Makkonen

Harri Lepolahti

Yksityishenkilöiden ylivelkaantuminen on yhteiskunnallinen ongelma. Erityisen huolestuttavaa on vanhusväestön kasvava velkaantuminen.

Ylivelkaantuminen ja eläkeläisköyhyys ovat jääneet pysyväksi ilmiöksi, joten tarvitaan toimia asiantilan korjaamiseksi ja heikossa asemassa olevien auttamiseksi.

Osaltaan vanhusten velkaantumiseen vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen perintä ja perimistoimistojen käyttö maksujen perinnässä.

Ikäihmiset joutuvat käyttämään sosiaali- ja terveyspalveluja, eikä pienituloisilla eläkeläisillä ole varaa maksaa niistä. Kunta tai kuntayhtymä lähettää maksut perimistoimistoon ja edelleen ulosottoon.

Perintä aiheuttaa lisäkuluja varsinaisen maksun päälle ja kasvattaa velkaa yli maksukyvyn.

Voimassa oleva asiakasmaksulaki velvoittaa kunnan tai kuntayhtymän luopumaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksusta, jos maksu johtaa kohtuuttomiin seurauksiin. Tämä tuntuu kuitenkin yleisesti jääneen huomioimatta.

Nurmijärven kunnan ja Keski-Uudenmaan soten tuleekin vaikuttaa siihen, että ennen perimistoimenpiteiden käynnistämistä selvitetään täyttyvätkö edellytykset maksujen perimättä jättämisestä tai kohtuullistamisesta vähävaraisten kohdalla.

Kunnan ja kuntayhtymän tulee myös tiedottaa kuntalaisille maksuvapautuksen mahdollisuudesta.

Kirjoittaja on Nurmijärven kunnanvaltuutettu (sd.)

Kommentoi