Mielipide: Keusoten päätös lopettaa päivätoiminta Heikkarissa on järjetön

Heikkarin päiväkeskus on loppumassa. Riikka Laine

Erkki Partanen

Keusoten on irtisanonut sopimuksen Kirkonkylän Heikkarista. Päätös merkitsee päivätoiminnan loppumista Kirkonkylässä. Perusteena on se, että kun Järvenpäässä ei ole päiväkeskustoimintaa, niin kaikissa Keusoten kunnissa pitää olla sama palvelu. Klaukkalan ja Rajamäen päiväkeskustoiminnan lakkauttamisesta ei ole vielä ilmoitettu, mutta tämä päätös enteilee vahvasti samansuuntaista päätöstä.

Keusoten päätöksen perusteella myös kunta on irtisanonut vuokrasopimuksen Heikkarin päiväkeskuksen kanssa. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että Heikkarin tilaa käyttävien nurmijärveläisten yleishyödyllisten yhdistysten toiminta nykymuodossaan päättyy irtisanomisajan jälkeen.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän mukaan ikääntyneiden palveluiden strategisena tavoitteena on mahdollistaa ikäihmisten turvallinen kotona asuminen järjestämällä ennaltaehkäiseviä, hyvinvointia ja osallisuutta tukevia ja toimintakykyisyyttä edistäviä palveluja. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi päivätoiminta ja kotiin saatavat tukipalvelut ovat erittäin tärkeitä.

Niinpä Keusoten päätös tuntuu sekä järjen- että Keusoten omien strategioiden vastaiselta. Päiväkeskuskäynnit ovat olleet virkistäviä vaihtoehtoja arkipäivään ja antaneet mahdollisuuden tavata muita samanlaisessa tilanteessa olevia.

Toimettomuus voi alentaa toimintakykyä nopeastikin. Toimintakyvyn alenema on suurempaa erityisesti niillä, joilla omatoiminen osallistuminen ja liikkuminen on rajoittunutta. Tämänhetkisessä poikkeusoloissa monen ikääntyneen elinympäristö on kaventunut ja sosiaaliset kanssakäymiset vähentyneet. On mahdollista, että koronavirustilanteen aikana menetetty toimintakyky ei palaudu ennalleen rajoitusten purkamisen jälkeen. Eli voidaan olettaa, että osa ikääntyneistä tarvitsee aiempaa enemmän apua arjessaan. Osa saattaa tarvita jopa ympärivuorokautista hoitoa.

Omaiset ovat tukipalveluissa keskeisessä roolissa. Ilman omaisten apua moni ikäihminen painiskelee arjessa selviytymisestä ja monet parisuhteessa asuvat ikäihmiset ovat henkisen ja fyysisen suorituskyvyn rajamailla auttaessaan ja hoivatessaan asuinkumppaniaan.

Onnistuneet osallisuutta ja toimintakykyä tukevat palvelut vähentävät tehokkaimmin laitoshoidon ja lääkärissäkäynnin tarpeita. Siihen eivät auta pelkästään teknologian tuomat vaihtoehdot, vaan ikääntyneille pitää antaa mahdollisuuksia kohdata ihmisiä kasvokkain.

Sitä päiväkeskustoiminta muun virikkeellisyyden lisäksi tarjoaa. Lisäksi Keusoten pitäisi pohtia, miten omaiset voisivat kohdata laitoshoidossa olevia lähiomaisiaan. Pitäisi löytyä muitakin ratkaisuja kuin neljän metrin etäisyys kasvomaskit naamalla ja rautapotin takana. Toivon, että järjettömät päätökset voidaan oikaista jollakin tavalla ja lisätä joustavuutta.

Kirjoittaja on Nurmijärven vanhusneuvoston puheenjohtaja.

Kommentoi