Mielipide: Keusote vastaa Rajamäen päivätoiminnasta esitettyihin kysymyksiin

Kirjoittajat moittivat mm. sitä, ettei päiväkeskuksen toiminnasta ole juuri tiedotettu. Riikka Jokinen

Tiina Palmu

Keski-Uudenmaan soten (Keusote) vastine Nurmijärven Uutisten mielipidepalstalla (23.7.20) olleeseen SPR:n Rajamäen osaston puheenjohtajan mielipidekirjoitukseen.

Ikääntyneiden päivätoimintojen tilannetta on kuntayhtymän alueella tarkasteltu kokonaisuutena keväällä 2020 osana tuottavuusohjelmaa ja palveluverkkouudistusta. Kuntien taloustilanne on heikko, ja tarve saada aikaan taloudellisia säästöjä on kova.

Toimintoja keskittämällä saadaan säästöä kuljetuskuluista sekä vuokrakustannuksista. Heikkarin vuokra ei noussut, mutta Keusotella oli jo olemassa toimiva tila, johon päivätoiminta voitiin siirtää ja näin hyödyntää tilaa mahdollisimman laajasti.

Jo ennen Keusotea asiakasmäärä on Rajamäellä ollut pieni. Toimintaa on pyritty ylläpitämään myös muualta tulevien asiakkaiden avulla. Esimerkiksi Kirkonkylällä asuville on tarjottu vaihtoehtona myös Rajamäen päivätoimintaa.

Päivätoimintaan asiakkaat tulevat asiakasohjauksen tai kotihoidon palvelutarpeen arvioinnin kautta. Tämän vuoksi paikallislehdissä on mainostettu vain kaikille avoimia ryhmiä.

Päivätoiminnan osalta tarkastelussa on päädytty siihen, ettei toimintaa lopeteta kokonaan, vaan sitä jatketaan keskitetymmin. Rajamäellä asuvien ikääntyneiden päivätoiminta ei siis lopu, vaan se jatkuu uudessa toimipisteessä, Toreeninmäen Satelliitti-tilassa.

Toreenissa tilat mahdollistavat erilaisen toiminnan suunnittelun. Ryhmät saadaan muodostettua asiakaslähtöisemmin ja jaettua juuri heitä palveleviin pienryhmiin. Tilassa on kuntosalimahdollisuus ja siellä on hyvä piha ulkoiluun. Ympäristö on turvallinen myös muistisairaille. Lisäksi toimintaa voidaan kehittää yhdessä ympärivuorokautisen palvelun yksiköiden kanssa.

Kuljetus päivätoimintaan siirtyy myöhäisemmäksi, mikä palvelee asiakkaita paremmin. Auto tuo asiakkaat turvallisesti perille asti.

Kevään pandemiatilanteen vuoksi päivätoiminta jouduttiin keskeyttämään maaliskuussa. Tämä aiheutti epävarmuutta siitä, milloin ja millä tavoin toimintaa voitaisiin jatkaa. Nyt tilanne näyttää siltä, että toiminta voidaan turvallisesti käynnistää uudelleen. Toimintaa ja päivätoiminnan vaikuttavuutta ikäihmisten hyvinvointiin ja terveyteen arvioidaan syksyn aikana, kun nähdään, miten asiakkaat lähtevät siihen mukaan.

Keusotella ei ole tietoa Ratakujan tilojen jatkokäytöstä, koska tila ei ole Keusoten. Muiden tilojen käyttäjien on neuvoteltava jatkokäytöstä tilojen omistajan kanssa.

Kommentoi