Mielipide: Kestävän kehityksen lukio

Juha Peltonen

Nurmijärveläisten nuorten toive kunnallisen lukion monipuolisemmasta kurssitarjonnasta on mahdollista toteuttaa vain keskittämällä opetus yhteen toimipaikkaan. Samaa ovat toivoneet monet muut sidosryhmät, viimeksi yrittäjäyhdistys.

Päätöstä ei voida enää lykätä. Muutoin Rajamäessä opiskellaan parakeissa vieläkin kauemmin, eikä kirkonkylässäkään päästä lukio-opetukseen sopiviin tiloihin. Viimeksi lykkäystä perusteltiin sillä, että ennen seinistä päättämistä pitäisi puhua sisällöstä. Päätös lukiorakennuksesta tai sen sijainnista ei kuitenkaan rajaa pois mitään sellaisia sisältöjä, jotka Nurmijärvellä olisivat mahdollisia. Eivätkä tätä veruketta käyttäneet ole itse ehdottaneet mitään sisältövaihtoehtoja.

Kaikille pakollisen kurssitarjonnan rinnalle kunnallisessa lukiossa tarvitaan sisältöjä, jotka kiinnostavat mahdollisimman suurta osaa lukiolaisista ja edistävät pääsyä jatko-opintoihin parhaiten. En keksi toimialaa tai ammattia, jossa ei tulevaisuudessa tarvittaisi kestävän kehityksen ymmärrystä. Kestävän kehityksen lukio voisi olla Nurmijärvelle vetovoimatekijä. Sisältöpainotuksia on aikaa pohtia monta vuotta, sillä mikään esillä olleista vaihtoehdoista ei toteudu nopeammin.

Esillä olleiden rinnalla kannattaa tutkia myös rehtoreiden kehittämä vaihtoehto, jossa lukio-opetus keskitettäisiin Maaniitun koulurakennukseen. Silloin Lukkarin koululle pitäisi rakentaa hieman lisää luokkatilaa, vaikka sieltä siirtyisi ylimpiä luokkia NYK:n kampukselle.

Näin säästyisi lähes kymmenen miljoonaa euroa verrattuna kokonaan uuden lukiorakennuksen hintaan. Vaihtoehto toteuttaisi myös sitä viranhaltijoiden tavoitetta, ettei kirkonkylään investoida.

Kirkonkylässä oltiin yhden alakoulun varassa viimeksi 1980-luvulla. Siihen palaaminen tarkoittaisi monille kuntalaisille hieman pidempää koulumatkaa.

Kirjoittaja on kunnanvaltuutettu (sd.) ja kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja.

Sisältöpainotuksia on aikaa pohtia monta vuotta.

Kommentoi