Mielipide: Nuorisovaltuuston lukiolausunto ihmetyttää Rajamäellä

Kirjoittajat ihmettevät mm. tilarajoitteita, kun Rajamäen kampukseen on suunniteltu erilliset tilat lukiolle. Havainnekuva / Arkkitehtitoimisto Harris Kjisik

Rajamäen Kyläyhdistys

Nurmijärven Uutisissa (NU8.7.20) kerrottiin nuorisovaltuuston kannanotosta lukioasiaan. Nuorten mielipidettä kysyttiin ennen koulujen lukuvuoden päätöstä. Lausunto ilmeisesti käsittelee vain kahta ratkaisumallia: keskitetty lukio joko Kirkonkylään tai Rajamäelle, ja kaikki esiintuodut argumentit sulkevat Rajamäen pois kuviosta. Jos tarkastellaan kahden toimipisteen mallia (Kirkonkylä ja Rajamäki), voidaan helposti kyseenalaistaa esitettyjä kannanottoja.

Nuvan mielestä lukioverkosto on ”alueellisesti tasapainoinen”, kun Rajamäki jätetään ilman lukiota. Mielestämme lukion toimipiste jokaisessa kolmessa keskuksessa on selvästi tasapainoisempi ratkaisu. Mitä tulee ”tasa-arvon toteutumiseen” esimerkiksi opetusryhmien suhteen, täydelliseen tasa-arvoon tuskin päästään koskaan. Ryhmien koot riippuvat opiskelijoiden valinnoista: mitä koetaan hyödylliseksi, mitkä aineet kiinnostavat tai ovat suosittuja jne.

”Lukion helppo saavutettavuus julkisella liikenteellä on erittäin tärkeää”, kertoo lausunto. Ei haittaa, että ”joidenkin opiskelijoiden” koulumatka pitenee, sillä ”nuorethan käyvät nykyisinkin muiden kuntien lukioissa”. Korjataan: Lukion helppo saavutettavuus ylipäänsä on tärkeää, jotkut nuoret käyvät lukiossa muualla ja kymmenien (ei vain joidenkin) pohjoiskuntalaisten koulumatka pitenee ilman ”omaa” lukiota.

”Samoissa tiloissa toimiva peruskoulu asettaisi rajoitteita lukion toiminnalle ja päinvastoin”, sanoo nuva. Rajamäen kampukseen on suunniteltu erilliset tilat lukiolle, mistä siis rajoitteet?

”Keskitetyssä lukiossa opettajat erikoistuisivat vain lukiotyöskentelyyn, ja tämä mahdollistaisi paremman opetuksen tason.” Eiköhän tässä jo aliarvioida Nurmijärven opettajien taitoa ja työn laatua? Suomessa on satoja lukioita, jopa hyvin pieniäkin, ja suuressa osassa niistä opettajat työskentelevät myös peruskoulussa. Sen voi nähdä myös etuna: opettajat tuntevat oppilaitaan jo näiden tullessa lukioon.

Kurssitarjonnan laajuus ja joustavuus ovat toki merkittäviä asioita, mutta ns. perustarjonta sekä rehtorien hyvin laatima kurssitarjonta ja opintopolkusuunnitelmat yleensä riittävät opiskelijoiden enemmistölle. Ne, jotka tarvitsevat enemmän valinnanmahdollisuuksia, voivat suunnitella opintopolkunsa taitavan opinto-ohjauksen avulla. Opinto-ohjaus ja opiskelijahuollon palvelut ovat olennainen osa jokaisen lukion, pienten ja suurten, toimintaa.

Todettakoon lopuksi, että olemme alusta asti nähneet kunnan lukion kahden toimipisteen mallin realistiseksi ratkaisuksi. Rajamäen uusi koulukampus tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden saada hyvin toimivat ja nykyaikaiset tilat myös lukiolle, eikä tämä käsittääksemme estä Kirkonkylän lukion tilojen kohentamista. Mutta emme voi käsittää Nuvan esittämää kannanottoa, että vain Kirkonkylään keskitetty lukio takaa laadukkaan opetuksen ja siten myös auttaa ylioppilaita pääsemään korkeakouluihin. On aika rohkeata esittää tällaisia mielipiteitä ilman tilastoitua tietoa eri lukioiden saavutuksista ja jatko-opintoihin suuntautuneiden ja päässeiden lukumääristä.

Verkkosivujen mukaan Nurmijärven nuorisovaltuustossa on 24 jäsentä: Klaukkalan kouluissa 9, Kirkonkylässä 6, muissa kunnissa 4 ja Rajamäellä 5, toisin sanoen 19 vastaan 5. Selittääkö tämä osaltaan Nuvan Kirkonkylän lukiota puoltavaa kannanottoa?

Kommentoi