Mielipide: Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän päättäjille

Heli Junno

Hyvät Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän päättäjät. Keusote on kohta kahden vuoden ajan ollut vastuussa Tuusulan, Nurmijärven, Hyvinkään, Pornaisten, Järvenpään ja Mäntsälän sote-palveluiden tuottamisesta. Neljän kunnan ja kahden kaupungin toimintamallien ja -rakenteiden yhteensovittaminen ei tapahdu sormia napsauttaen eikä kivutta. Eikä säästäen. Uuden rakentaminen vaatii resursseja. Suunnittelua. Valmistelua. Yhteistyötä.

Omistajakunnissa on noussut esiin vastustusta muutokseen. Muutosvastarinta on inhimillistä ja sitä on myös kuntayhtymän sisällä. Vastarinta kuuluu osaksi muutosprosessia. Muutosprosessi tarvitsee taidokasta ja hyvää johtamista onnistuakseen. Tekijöiden osallistamista, kuulluksi tulemista, hyvien käytäntöjen kokoamista ja yhteistyötä. Yhteistä työtä.

Me tehyläiset olemme suurin yksittäinen sote-ammattilaisten ryhmä Keusotessa. Olemme olleet sitä jo peruskuntien palvelutuotannon aikana, joissa meillä jokaisella on ollut oma tuttu toimintatapamme, toimintakulttuurimme. Jokaiseen kuntaan ja kuntalaisten tarpeisiin kasvanut palvelumalli. Nyt Keusoten myötä haetaan yhtenäisyyttä, tasavertaisuutta ja laadukkuutta. Parasta kaikille, kuten kuntayhtymän strategiaan olette te päättäjät vahvistaneet. Parasta asukkaalle, parasta työntekijälle.

Tavoitteena luoda voittava joukkue. Mikä on parasta? Työntekijöiden siirtely kesken päivän taksilla Nurmijärveltä Mäntsälään, Hyvinkäältä Jokelaan? Toimipisteiden yhdistäminen? Uusien yksiköiden perustaminen, vanhojen lakkauttaminen? Kyllä, mekin uskomme työkiertoon ammattitaidon kehittämisen välineenä, mutta toivoisimme sen olevan työntekijää palkitsevaa ja työntekijöitä arvostavaa sekä suunnitelmallista. Kyllä, keskittäminen tuo vahvuutta ja mahdollistaa ammattitaidon jakamista ja osaamisen laajentumista työyksikössä.

Mutta onko oikein, että työntekijä joutuessaan siirtymään toiseen toimipisteeseen saa huomata tekevänsä samaa työtä jopa useaa sataa euroa pienemmällä palkalla kuin kollega? Te hyvät päättäjät, olette päättäneet leikata palkkaharmonisaatioon tarkoitetuista varoista ja pitkittää tätä tilannetta. Te arvon valtuutetut, ylläpidätte näillä päätöksillä epätasa-arvoa työntekijöiden kesken ja työyhteisöiden kesken. Vastoin henkilöstökertomukseen kirjattuja tavoitteita.

Kokemuksemme on, että Keusoteen rakennettiin paksu ja vahva, lähes panssarikatto, mutta perustukset ja runko eivät kestä katon painoa. Työntekijät ovat jo vahvasti äänestäneet jaloillaan ja lähiesimiehet ponnistelevat estääkseen rungon ja perustusten romahtamista. Kuntayhtymän koko henkilöstön vaihtuvuus on henkilöstöjohtajan mukaan vain 6%, mutta Keusoten tehyläisistä on yli 20% kuntayhtymän käynnistymisen jälkeen vaihtanut toisen työnantajan palkkalistoille.

Joka viides tehyläinen sote-alan ammattilainen on lähtenyt ja vienyt osaamisensa ja ammattitaitonsa toisen työnantajan palvelukseen. Onko se merkki arvostetusta ja vetovoimaisesta työpaikasta? Meidän mielestämme ei ole. Keusote haluaa työntekijöistään ja työyhteisöistä itseohjautuvia ja yhteisöohjautuvia ja tavoitteena tällä vahvistaa työssä viihtymistä ja työssä jaksamista. Toteutuuko tavoite tällaisella vaihtuvuudella? Nyt katoaa osaaminen ja ammattitaito, jota itse- ja yhteisöohjautuvuuteen tarvitaan, niin työntekijä- kuin esimiestasolta. Onneksi olkoon osaavista ja vahvoista ammattilaisista muu Uusimaa!

Henkilöstökertomuksen mukaan kehittämistarvetta olisi työntekijöiden vaikuttamismahdollisuuksissa muutoksiin sekä organisaation päätöksentekoon liittyen. Olemme järjestämiskuntayhtymästä asti esittäneet toivetta saada henkilöstönedustajina olla mukana jo suunnittelu- ja kehittämisvaiheessa tuomassa vahvaa ja laaja substanssiosaamistamme sekä hoitotyöstä, että työehtosopimuksen näkökulmista hoitotyössä.

Työnantaja mahdollistaa koulutussopimuksen mukaisesti luottamusmiesten kouluttautumista joka vuosi, mutta hyödyntää vain vähän koulutuksesta saatavaa laaja-alaista osaamista oman kehittämistyönsä hyväksi. Ammattiyhdistyskoulutuksissa luennoijina on usein valtakunnallisestikin tunnettuja asiantuntijoita mm. kuntatalouden ja kehittämistyön saralta. Eikä siellä ohjata riitelemään, vaan neuvottelemaan ja yhdessä rakentamaan.

Olemme esittäneet voivamme olla mukana kehittämässä ja tukemassa niin johtoa, lähiesimiehiä kuin työntekijöitäkin muutosprosessissa. Toistaiseksi roolimme on ollut jäädä tulipalojen sammuttajiksi ja olemme joutuneet puuttumaan moniin työntekijöiden työsuhteiden ehtoja koskeviin kysymyksiin. Vakituinen henkilöstö on joutunut hakemaan omaa työtään uudella nimikkeellä. Työntekijää vaaditaan vaihtaman toimipistettään ja työmatka kasvaa kohtuuttomasti. Vakituisessa työsuhteessa olevilta on vaadittu uusien työsopimuksien allekirjoittamista, joilla jo voimassa olevia työsuhteen ehtoja muutetaan. Vaaditaan ja määrätään vaihtamaan vuoroja, tekemään ylitöitä, vastoin työehtosopimuksen määräyksiä. Asioita, jotka olisivat tulleet huomioonotetuiksi valmisteluvaiheessa, jos mukana olisi ollut luottamusmies henkilöstön edustajana.

Työntekijät ovat peloissaan, kiukuissaan, väsyneitä, kyllästyneitä, turhautuneita. Ne samat työntekijät, jotka vastaavat joka päivä siitä, että Keusoten alueen asukkaat saavat tarvitsemaansa apua, tukea, hoitoa.

Henkilöstökertomuksesta saamme lukea karuja lukuja sairaspäivien määrästä. Verrattain moni kokee työkykynsä alentuneeksi, syynä työn määrällinen ja eettinen kuormitus. Syy joka ei henkilöstön näin suurella vaihtuvuudella ainakaan helpota. Eikä tässä vielä edes mainittu koronaa.

Olemme Tehyn Keski-Uudenmaan soten ammattiosastossa huolissamme tästä joukkueesta ja haluamme antaa oman panoksemme kohti voittavan joukkueen saavuttamista. Mekin haluamme jokaisen kokevan työnsä merkitykselliseksi sekä mahdollistaa kehittymisen niin yksilönä kuin työyhteisönä. Meidänkin mielestämme panostamalla hyvään työntekijäkokemukseen luomme me-henkeä, josta koko organisaatio hyötyy.

Voittava joukkue pelaa yhteispeliä. Jokaisen osaaminen on merkityksellinen ja luottamus rakentuu yhdessä pelaten. Voittava joukkue antaa tilaa ja mahdollisuuksia jokaiselle, kuulee ja kuuntelee, myös kritiikkiä. Voittava joukkue on valmis myöntämään virheensä ja pystyy muuttamaan toimintaansa henkilöstökertomuksen tavoitteiden mukaisesti yhdessä valmisteluksi. Meitä jokaista tarvitaan, jokaisen näkemystä ja ajatusta, jokaista kysymystä ja yhdessä löydettävää vastausta. Pyydämme päästä mukaan rakentamaan kestävää perustusta nykyisen murenevan sijaan.

Pääsemmekö? Me haluamme yhteistyötä. Mitä te haluatte?

Kirjoittaja on Tehyn Keski-Uudenmaan soten ammattiosasto ry:n puheenjohtaja

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu