Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Nurmijärven kunnan vastine | Nurmijärven palveluverkkotyö pohjautuu laajalle yhteistyölle ja osallisuudelle

Nurmijärven kunnassa on käynnissä Me tehdään Nurmijärvi -palveluverkkotyö, jonka yhteydessä päätetään, missä ja miten kunnan palvelut tulisi jatkossa toteuttaa. Työ alkoi vuonna 2019 ja palveluverkkosuunnitelma viedään päätöksentekoon lokakuussa 2020. Me tehdään Nurmijärvi -palveluverkkotyö pohjautuu nimensä mukaisesti kuntalaisten, tilojen käyttäjien, kunnan työntekijöiden, kunnan luottamushenkilöiden ja muiden sidosryhmien yhteistyölle ja osallisuudelle. Koronapandemia on asettanut maaliskuusta 2020 alkaen rajoitteita kokoontumisille, mutta silti palveluverkkotyöhön on päässyt osallistumaan useiden työpajojen, kyselyjen, osallistavan livestreemauksen, infotilaisuuksien ja lausuntojen muodossa. Seuraavaksi palveluverkkotyössä on luvassa kuntalaiskysely ja nettilähetyksenä toteutettava osallistava infotilaisuus.

On ilahduttavaa, että palveluverkkotyön kaltaisesta tärkeästä asiasta käydään vilkasta keskustelua niin luottamushenkilöiden kuin yksittäisten kuntalaistenkin toimesta julkisuudessa. Näemme kunnassa kuitenkin tarpeelliseksi tuoda kunnan näkökulmia Matti Luokolan mielipidekirjoituksessa (NU 18.9.2020) esitettyihin väitteisiin sekä oikaista esitetyt asiavirheet.

Nurmijärven kunta on hyödyntänyt laajasti muiden kuntien kokemuksia oma Kuuman puheenjohtajakuntana vuonna 2019, jolloin esimerkiksi sivistysryhmän teemana oli palveluverkkoasiat. Sivistysryhmä perehtyi vuorollaan kaikkien Kuuma-alueen kuntien palveluverkkosuunnitelmiin sekä tarkemmin prosesseihin. Ryhmään kuuluvat Kuuma-kuntien sivistysjohtajat sekä asiantuntijoina opetus- ja varhaiskasvatuspäälliköt.

Nurmijärvellä on Kuuma-yhteistyön ulkopuolellakin erinomainen ja aktiivisen vuorovaikutuksellinen suhde naapurikuntaamme Tuusulaan. Esimerkiksi kunnanjohto ja sivistystoimi ovat yhteydessä viikoittain. Nurmijärvi perehtyi myös kattavasti Tuusulan malliin tehdä palveluverkkotyötä, ja ammensi myös naapureiden kokemuksista omaan Me tehdään Nurmijärvi -malliinsa. Nurmijärven kunnan viranhaltijajohto on perehtynyt myös pääkaupunkiseudun ulkopuolisten kuntien (esim. Imatran) palveluverkkosuunnitelmiin.

Samalla tavalla kuin Tuusulassa ja muissa kunnissa, myös Nurmijärvellä kunnan eri toimialat ovat osallistuneet tiiviisti palveluverkkotyöhön. Vahvasti palveluverkkotyön valmistelussa ovat olleet edustettuina mm. opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä vastaava sivistystoimiala, mm. kunnan kiinteistöistä vastaava ympäristötoimiala sekä mm. elinkeinopalveluista vastaava konsernipalvelut.

Palveluverkkotyössä on tehty kesäkuussa lukioratkaisulle ja syyskuussa koko palveluverkkosuunnitelmalle vaikutusten ennakkoarviointi, joita on valmisteltu hyödyntäen FCG:n Uuden sukupolven organisaatiot -työpajoja. Näissä on arvioitu mahdollisten muutosten vaikutuksia eri näkökulmista, joista elinvoima on ollut yksi näkökulma.

Kunta on osallistanut eri tavoin kunnan sivistystoimialan työntekijöitä koko Me tehdään Nurmijärvi -palveluverkkotyön ajan. Kunnan työntekijät ovat kiittäneet osallistamisen aktiivisuudesta ja myös tavoista, joilla he ovat päässeet osallistumaan.

Lisäksi kiinteistöjen käyttäjiä, kuntalaisia ja kunnan päättäjiä on osallistettu palveluverkkotyöhön useasti erilaisten työpajojen ja kyselyiden kautta. Me tehdään Nurmijärvi -palveluverkkotyöstä on myös viestitty aktiivisesti kunnan verkkosivuille avatulla nurmijarvi.fi/palveluverkko-sivulla, kunnan tiedotuslehdessä, paikallislehdessä, kunnan sosiaalisen median kanavissa sekä kunnan sisäisissä viestintäkanavissa.

Luokolan mielipidekirjoituksessa esiintyi lisäksi seuraavia yksittäisiä asiavirheitä, jotka haluamme oikaista Nurmijärven Uutisten lukijoille:

Oikaisu vuoden 2016 lukiotyöryhmästä: Nurmijärven kunnassa on keskusteltu kunnallisen lukion kohtalosta useita vuosia, ja syksyllä 2018 valtuusto äänesti uuden lukiorakennuksen rakentamisesta Kirkonkylän keskustaan. Kyseessä ei ollut kunnan ”sivistystoimen ajama ehdotus”, vaan Nurmijärven kunnan vuoden 2018 lukioesitys pohjautui vuoden 2016 lukiotyöryhmän esitykseen. Lukiotyöryhmä koostui puolueiden asettamista edustajista ja nuorisovaltuuston sekä viranhaltijaedustajista.

Oikaisu väitteeseen Rajamäen väistötilojen tiedottamisesta: Nurmijärven kunnan sivistystoimi informoi Rajamäen lukion huoltajia heti 11.2.2020, kun sai tiedon väistötilojen tilaamisesta.

Oikaisu sivistyslautakunnan päätöksistä tiedottamisesta 10.6.: Sivistyslautakunnan kokouksesta 10.6. lähetettiin mediatiedote, jossa on sanottu tiiviisti Riikka Raekannaksen muutosesitys, johon eriävä mielipide pohjautuu.

Lopuksi haluamme vielä todeta, ettei palveluverkon suunnitteluprosessia voi sellaisenaan kopioida yhdestä kunnasta toiseen, vaan jokainen kunta tekee omanlaisensa palveluverkkotyön. Nurmijärvellä on kehitetty oma Me tehdään Nurmijärvi -malli, jossa on huomioitu muiden kuntien kokemukset, osallistettu laajasti eri sidosryhmiin kuuluvia ja käyty pääsääntöisesti rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua läpi prosessiin. Nähdäksemme olemme löytäneet näin tavan tuoda eri näkemykset osaksi koko kunnan kokonaisuutta.

Kiitoksia kaikille palveluverkkotyöhön osallistuneille jo tässä vaiheessa. Me tehdään Nurmijärvi. Yhdessä.

Jouko Lehtonen on Nurmijärven kunnan tekninen johtaja

Tiina Hirvonen on Nurmijärven kunnan sivistysjohtaja