Mielipide: Suomen kieltenopettajien liiton kannanotto Nurmijärven esityksestä lopettaa A2-kielen opetus

Kuvituskuva. Sami Kuusivirta

Outi Vilkuna Kirjoittaja on Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry:n puheenjohtaja.

Nurmijärven kunnan sivistyslautakunta päätti syyskuun kokouksessaan esittää kunnanvaltuustolle A2-kielen lakkauttamista.

Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL on saanut lukuisia huolestuneita yhteydenottoja, jotka koskevat Nurmijärven sivistyslautakunnan esitystä lakkauttaa A2-kielten opetus kokonaan 1.8.2021 alkaen.

Jos katsotaan Keski-Uudenmaan yli 40 000 asukkaan kuntia, kuten Hyvinkäätä ja Järvenpäätä, Hyvinkäällä muuta A1- ja A2-kieltä kuin englantia opiskelee 14 % alakoululaisista ja Järvenpäässä 7 %. Nurmijärvellä vastaava luku oli viime vuonna lähes 11 %. Tästä A2-kieltä opiskelleiden osuus oli lähes 10 %. Mikäli 42 665 asukkaan Nurmijärvi lopettaa A2-kielen, ollaan kieltenopetuksen osalta samassa tilanteessa kuin 5068 asukkaan Pornaisissa. Voi perustellusti kysyä: onko tämä A2 -kielen opetuksen lakkauttamisesitys seutukunnan kehittämisen kannalta oikea suunta?

Kieli- ja kulttuuritietoisesta varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksen laajemmasta A-kielten opetuksesta luodaan jatkumo kielitietoiseen lukio- ja ammatilliseen koulutukseen, ja näin annetaan nurmijärveläisille lapsille ja nuorille hyvät mahdollisuudet sijoittua myöhempään työelämään. Monipuolinen kieltenopetus on kunnan tärkeä vetovoimatekijä.

Suunnitelluilla leikkauksilla saatava 24 000 euron säästö ei ole niin merkittävä, että se olisi välttämätön. Sen sijaan mikäli leikkaukset toteutetaan, niiden kerrannaisvaikutukset nurmijärveläisten lasten ja nuorten mahdollisuuksiin jatko-opintojen ja työelämään sijoittumisen kannalta ovat merkittäviä. Elinkeinoelämän keskusliitto on jo pidempään tuonut esiin huoltaan suomalaisten rapistuvasta kielitaidosta, sillä suomalaiset vientiyritykset tarvitsevat kielitaitoista työvoimaa. Yritysten kielitaitotarpeen kasvun taustalla on liiketoiminnan ja toimintaympäristöjen kansainvälistyminen. Laaja-alaisesta kielikoulutuksesta leikkaaminen on myös kilpailuedun leikkaamista.

Laaja-alainen kielitaito on valtakunnallinen kärkihanke, jota on tuettu monin tavoin. Koulutustason nostaminen on ainoa ja paras keino nostaa Suomen kilpailukykyä – sitä ei nosteta leikkaamalla lasten ja nuorten koulutuksesta vaan heidän mahdollisuuksiaan tukemalla. Tässä olennaista on sen varmistaminen, ettei koulupolun alku eriarvoistu asuinpaikkakunnan mukaan.

Suomen kieltenopettajien liitto ry yhtyy sosiaalisessa mediassa avoinna olevaan adressiin, jossa sivistys- ja hyvinvointitoimialan talousarvio ja taloussuunnitelma esitetään palautettavaksi uudelleen valmisteluun seuraavin perustein:

1. Päätöksellä on kauaskantoiset vaikutukset nurmijärveläisten lasten ja nuorten tulevaisuuteen.

2. A2-kielen opintojen puuttuminen eriarvoistaa nurmijärveläiset oppilaat korkeakoulujen valintakokeissa.

3. Tulevaisuuden työelämä edellyttää kattavaa kielitaitoa.

4. Kieliopinnot ovat kulttuuri- ja suvaitsevaisuuskasvatusta.

5. Vieras kieli opitaan helpoimmin lapsena.

6. A2-kielen poisto on vastoin opetus- ja kulttuuriministeriön kansallisen kielivarannon visiota ja sen tavoitteita.

7. Kaksikieliset lapset ovat eriarvoisessa asemassa.

8. A2-kielen lakkauttamisesta saatava säästö ei ole suhteessa sen aiheuttamiin haittoihin.

9. Päätöksen perustelut ovat ristiriidassa julkisten tilastojen kanssa.

10. Nurmijärven kunnan kanssa veronmaksajista kilpailevissa kunnissa on laajat kieliohjelmat myös A2-kielessä.

Kommentoi

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.