Pääkirjoitus: Nostetaan pääkirjasto uudelle tasolle

Riikka Laine

Nurmijärven pääkirjaston peruskorjaus on tarkoitus käynnistää ensi vuonna. Tätä on odotettu todella pitkään, sillä vuonna 1984 rakennetun rakennuksen peruskorjausta esitettiin alunperin jo yli kymmenen vuotta sitten. Korjaus on kuitenkin siirtynyt määrärahojen puutteessa jo monta kertaa. Katto uusittiin kolme vuotta sitten, mutta isompi remontti on siis vihdoin näköpiirissä 2021.

Kirjastolla on nurmijärveläisten elämässä edelleen vahva rooli, mistä kertoo mm. kirjastojen kokonaislainausmäärien ja kokonaiskävijämäärien nousu viime vuonna. Sen sijaan pääkirjastolla ei ole enää niin vahvaa asemaa kirjastokentässä, mitä nimi saattaisi olettaa. Esimerkiksi lainausmäärät ovat Klaukkalassa jo ylittäneet pääkirjaston tason, joten siksi mm. uutuuksia on paremmin saatavissa eteläosan kirjastosta kuin pääkirjastosta.

Peruskorjauksen myötä pääkirjastolla onkin mahdollisuus kohottaa profiiliaan ja päivittää itsensä nykypäivään – sellaiseksi, että rakennus palvelee myös seuraavat 25 vuotta.

Kirjasto kysyy parhaillaan tulevaa remonttia silmällä pitäen asiakkaiden mielipiteitä siitä, mitä muutoksia pääkirjastoon olisi tarpeellista saada ja minkälaisia tiloja ja sisustusratkaisuja kirjastossa olisi hyvä olla. Rauhallista opiskelu/työtilaa, hengailutilaa vai jotain muuta? Kyselyyn voi vastata joko paikan päällä pääkirjastossa tai verkossa 23.10. saakka.

Toinen vaihtoehto näkemysten kertomiseen on osallistua kirjaston asiakasraatiin. Asiakasraadin jäsenillä on mahdollisuus kommentoida tehtyjä suunnitelmia ensimmäisen kerran jo marraskuussa. Jos asiakasraatiin haluaa osallistua, voi ilmoittaa yhteystietonsa pääkirjaston asiakaspalveluun paikan päällä, sähköpostitse kirjasto@nurmijarvi.fi tai soittamalla 040 317 2500.

Toivottavaa olisikin, että kuntalaiset hyödyntävät nyt tämän mahdollisuuden ja tuovat keskusteluun omia toiveitaan eri-ikäisten ja erilaisten kuntalaisten puolesta. Peruskorjaus on kuitenkin tarkoitus toteuttaa kuntalaisia varten ja kirjaston viihtyvyyttä sekä toivottavasti myös käytön lisääntymistä silmällä pitäen. Ei vain sen takia, että nyt määrärahat on vihdoin saatu korvamerkittyä – vaikka sekin toki hieno asia onkin.

Kirjoittaja on Nurmijärven Uutisten päätoimittaja.

Kommentoi