Mielipide: Kunnan uusi slogan – kyläkoulujen Nurmijärvi?

Yhden kylän onnellinen äiti

Hyvä kunnan päättäjä, täällä kirjoittaa onnellinen äiti Nurmijärveltä. Olen onnellinen, kun saan kasvattaa lapsiani puhtaassa, turvallisessa ympäristössä ja hyvin erityislaatuisen huumorintajun omaavien ihmisten keskellä. Säännöllisesti, niin oudolta kuin se saattaa kuulostaakin, olen iloinen silloinkin, kun lapseni tehtyä tuhmuuksia saan soiton kotiin opettajalta. Se kertoo siitä, että opettaja tuntee lapseni ja on puuttunut koulussa kaikkeen huonoon käytökseen.

Tällaista kasvuympäristöä toivoimme perheeni kanssa, kun muutimme jokin aika sitten pääkaupunkiseudulta Nurmijärvelle: kyläkoulua, jossa lapsemme saavat keskittyä pienissä ryhmissä opiskeluun ja opettajia, jotka välittävät lapsistamme niin paljon, että ohjaavat näitä opiskelun ohessa myös muita kunnioittavaan käytökseen.

Tiedämme kokemuksesta, ettei tällainen ole kaikkialla lähikunnissa käytäntö. Meidän päätökseemme muuttaa Nurmijärvelle vaikutti se, että halusimme lapsemme pois väkivaltaisesta, rauhattomasta kouluympäristöstä, jossa työuupumuksen alla sinnittelevät opettajat huolehtivat yli 600 oppilaasta.

Nyt käsiteltävään palveluverkkouudistukseen liittyy huolestuttavia suunnitelmia, joissa kyläkoulujen alakoululaisia halutaan siirtää isompiin kouluihin tai jopa yläasteen tiloihin. Pienten kyläkoulujen lakkauttaminen vaikuttaa olevan joka vuosi esillä. Päätöksenteossa tulisi lasten hyvinvoinnin lisäksi ottaa huomioon myös koronan arvaamattomat vaikutukset.

Pelkästään koronan leviämisen estämisen kannalta pienet, toisistaan erillään olevat kyläkoulut luovat turvallisemman ympäristön: mikäli yhdessä kyläkoulussa tapahtuisi korona-altistuminen, ei tämä rampauttaisi satojen oppilaiden opiskelua ja vanhempien työskentelyä karanteenin vuoksi, vaan seuraukset jäävät rajatummiksi ja erillisemmiksi.

Pitäisin yhtenä kunnan ”myyntivalttina” sitä, että kunta tunnustaisi avoimesti kyläkoulujen arvon ja ponnistelisi säilyttääkseen niiden toimintaedellytykset. Tällä hetkellä asuntokaupan trendit liittyvät rivitalojen ja omakotitalojen kauppaan.

Etätöihin siirtyminen on luonut monelle lisätarvetta kodin neliöille sekä vähentänyt työmatkan pituuden merkitystä asuinpaikan valinnassa. Korona puolestaan on kasvattanut halua päästä asumaan väljemmin luonnon keskelle – poikkeusaikana monen ajatus selviämisestä tiivistyy hyvinkin punaiseen tupaan ja perunamaahan.

Tällaisessa tilanteessa ei olisi lainkaan hullua, jos kunta markkinoisi suurten asuinkeskittymien ihmisille sitä samaa unelmaa, joka sai meidät valitsemaan uuden kotimme Nurmijärveltä: kyläkouluja, turvallisuutta, tilaa ja yhteisöllisyyttä.

Näetkö sinä jo silmissäsi sen saman sloganin kuin minä...”Kyläkoulujen Nurmijärvi”? Koska sieltä mistä minä tulen, en tunne ainoatakaan vanhempaa, joka ei olisi lopen kyllästynyt isojen kouluyksikköjen loputtomiin ongelmiin ja haluaisi lastaan sellaiseen kyläkouluun, jossa lapseni saavat Nurmijärvellä opiskella.

Kommentoi