Mielipide: Yksityistieasioiden päätöksenteosta

Nurmijärven päätöksenteko - Positiivinen ilmiö?

Uudistettu yksityistielaki (560/2018) tuli voimaan 1.1.2019, lakia täydentää Valtioneuvoston asetus (1069/2018) ja muut liittyvät lait.

Nurmijärven kunnassa toteutettiin virkamiesten valmistelemana muutosprosessi, jossa yksityisteiden tienpitoon liittyviä vastuita ja avustusjärjestelmää pyrittiin kehittämään uuden sääntelyn mukaiseksi. Hankesuunnitelma on pienin muutoksin käsitelty ja hyväksytty teknisessä lautakunnassa, kunnanhallituksessa, sekä valtuustossa.

Kunnan tulisi perehtyä valmistelussa ja päätöksenteossa kattavasti lakiin ja siihen liittyviin asetuksiin, mutta valmistelussa on jätetty huomioimatta mm. lain kanssa samaan aikaan voimaan tullut Valtioneuvoston asetus yksityisteistä (1069/2018).

Näin päätöstentekoelimien tekemät päätökset perustuvat vääriin lähtötietoihin. Esimerkkinä voisi nostaa esiin hoitosopimusten raukeamisen ja niissä raportin mukaan havaitun laillisuusongelman. Asetus yksityisteistä §7 nimenomaisesti antaa mahdollisuuden sopia tienpidosta kunnan ja tiekunnan välisellä sopimuksella, kuten Nurmijärvellä on aiemmin toimittu. Valmisteluryhmän tekemässä raportissa korostetaan erikseen hoitosopimusteiden hoitosopimusjärjestelmän olematonta laillisuusongelmaa, joka on nostettu myös päätöksenteon eri vaiheissa korostetusti esiin. Tekninen lautakunta on virheelliseen tietoon pohjautuen vahvistanut hoitosopimusten rauenneen 1.1.2019, sopimukset eivät ole lakiin ja asetukseen pohjautuen rauenneet. Varsinainen hoitosopimusten irtisanominen on unohtunut tehdä ja asiasta tiedottaminenkin on tapahtunut vasta valitusaikojen umpeuduttua.

Edellä kerrottu tapahtumasarja nostaa esiin kysymyksen kunnan toiminnan lainmukaisuudesta. Tämä toiminta täyttää sekä huonon hallintotavan että virkavirheen tunnusmerkit.

Kunnalla olisi uskottavuutensa säilyttämiseksi syytä tarkastella toimintaansa. Lisäksi Nurmijärven kunnan johdon tulisi ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin virkarikkeiden osalta sekä saattaa asia uudelleenkäsittelyyn huomioiden lakikokonaisuus ja kuntalaisten tasapuolinen kohtelu. Asia koskee noin 250 km yksityisteitä, joista osa on merkittäviä läpiajoteitä taajamien välillä ja vastuu niistä on nyt pudotettu yksipuolisesti kuntalaisille.

Kommentoi

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.