Mielipide: Kunnanhallituksen päätösesitys palveluverkosta valtuustolle on perusteltu

Juha Hyvämäki

Kunnanhallitus (KH) päätti kokouksessaan 30.11. esittää valtuustolle, että kunnallinen lukiokoulutus järjestetään keskitetyllä mallilla siten, että lukion toimipiste on Kirkonkylässä ja suunnittelun pohjaksi otetaan ratkaisuvaihtoehto V2B, jonka mukaan lukion toimipiste toteutetaan Kirkonkylälle uudisrakennuksena (NU 2.12.).

Taustaksi kerrottakoon, että valtuustoaloitteen perusteella asetettiin lukiotyöryhmä v. 2015. Sen loppuraportin perusteella v. 2017 KH esitti valtuustolle Kirkonkylään yhdistettyä kirjaston ja lukion hanketta, jonka valtuusto budjettikokouksessaan hyväksyi yksimielisesti.

Vuonna 2018 hanke ei juurikaan jostain syystä edennyt. Syksyllä 2018 valtuusto totesi edellytetyt uudet hankesuunnitelmat tekemättömiksi, poisti uuden lukion määrärahat ja muutti hankkeen nimeksi “Palveluverkkosuuunnitelma, lukio ja kirjasto”.

2019 syksyllä esiteltiin FCG Konsultointi Oy:n tekemä palveluverkkoselvitys, joka ei edelleenkään tyydyttänyt valtuutettuja, osin puutteelliseksi koetun kuntalaisten osallistamisen takia. Siitä jatkettiin Me tehdään Nurmijärvi -selvityksellä, jossa osallistaminen vietiin uudelle tasolle. Tällä matkalla nyt olemme.

2019 oli myös tuhopolttojen ja erittäin nopeasti pahenevien sisäilmaongelmien vuosi. Keväällä 2020 todettiin, että lukioasia täytyy ratkaista ensin, koska siitä oli tullut ison palapelin helpoimmin liikkuva pala. Kritiikkiä on esitetty ns. “lukio edellä” menemisestä, mutta muuta toteuttamistavaltaan parempaa keinoa edetä ei ole löytynyt.

Valmistelun aikana esitetyt vaihtoehdot ja luvut ovat eläneet voimakkaasti loppusuoralle asti. Nurmijärven Yhteiskoulun tilojen käyttökunto jäi varsin huomiotta, vaikka Nurmijärven lukion toimipiste Kirkonkylässä on näiden tilojen merkittävä käyttäjä. Tilanahtaus sekä sisäilmaongelmat olivat tiedossa, mutta niihin ei tartuttu. Silti lopullisessa esittelytekstissä kolme päivää ennen KH:n kokousta kerrottiin n. 15,5 miljoonan euron korjaustarpeesta vuosille 2027–2029. Lukiovaihtoehtojen vertailulaskelmiin tätä lukemaa ei kuitenkaan ollut missään vaiheessa sisällytetty. Tällaisen lähitulevaisuuden suuren kustannuserän poisjättäminen vertailuista on arveluttavaa ja valitettavaa. Noudattaako toiminta hyvää hallintotapaa, jääköön muiden arvioitavaksi.

Puutteellinen kustannusvertailu oli sysäys KH:lle tehtyyn esittelijän esityksestä poikkeavaan muutosesitykseen. Olisi ollut vastuutonta olla ottamatta huomioon näin suurta Nurmijärven lukion toimintaan vaikuttavaa investointikustannusta. Selvitysten ja hankesuunnitelmien materiaaleista on helppo selvittää, että verrattaessa Nurmijärven lukion Kirkonkylän yksikön tilantarvetta NYK:n vanhojen osien mahdollisen uusimisen neliömääriin, lukion osuus on erittäin merkittävä – myös kustannusten määrästä. Rautalangasta väännettynä – jaetun lukiovaihtoehdon investointikustannus on nousemassa vähintään saman verran, kuin Kirkonkylässä joudutaan uusimaan lukion tarvitsemia tiloja. Lukiokoulutuksen hajauttaminen on vaarassa muuttua keskitettyä vaihtoehtoa reilusti kalliimmaksi.

Kunnanhallitus esittää myös valtuustolle, että toimipisteen sijainti, sekä rahoitus-, ja rakentamistapa täsmentyvät suunnitelmien ja kustannuslaskelmien valmistuessa. Rakennuksen tarkemmassa suunnittelussa painotetaan tilojen monikäyttöisyyttä, sekä kustannustehokkuutta. Kunnanhallituksen valtuustolle nyt ehdottama palveluverkkosuunnitelmaan sisältyvä lukioratkaisu palvelee koko kuntaa, sekä käyttää opetuksen resursseja laadukkaasti ja tehokkaasti. Lisäksi keskisen alueen alakoululaisten koulupolku pysyy ehyenä.

Kunnanjohtaja on jättänyt KH:n päätöksestä eriävän mielipiteensä, jonka perusteluita tulee punnita ja verrata KH:lle tehdyn esittelyn valitettavaan epätarkkuuteen lukioratkaisun osalta.

Osoitettakoon vielä kiitokset viranhaltijoille palveluverkkosuunnitelman valmistelusta. Se on vaatinut teilltä paljon työtä. Toivottavasti olemme pian maalissa, jotta pääsemme taas ripeästi eteenpäin.

Kirjoittaja on kunnanhallituksen jäsen ja kunnanvaltuutettu (kesk.)

Kommentoi