Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Mielipide | Nurmijärven kunta vastaa: Me tehdään Nurmijärvi -palveluverkkotyötä tehty yhdessä

Kunnan Me tehdään Nurmijärvi -palveluverkkotyön idea on ollut, että me teemme yhdessä Nurmijärven. Palveluverkkotyössä on edetty vuoropuhelussa kuntalaisten ja alueen toimijoiden kanssa. On kuultu ja kuunneltu. On käytetty aikaa selvityksiin, kyselyihin ja kartoituksiin. On käyty vuoropuhelua ja viestitty avoimesti. On myös haluttu rohkeasti etsiä erilaisia vaihtoehtoja, jotka voisivat tuoda etua taloudelliseen tilanteeseemme tai strategisiin tavoitteisiimme nähden. Lähipalvelut, yhtenäiset koulupolut ja arjen sujuvuus ovat kantavia ajatuksia palveluverkkoesityksessä. Eri vaiheiden vuoksi prosessin aikataulut ovat eläneet ja aikaa on otettu, kun sitä on tarvittu.

On arvokasta, että kunnan palveluverkosta käydään julkisuudessa keskustelua. Näemme kuitenkin tarpeelliseksi oikaista nimimerkillä Pro Rajamäki (NU 28.11.) julkaistun mielipidekirjoituksen asiavirheitä.

Palveluverkkotyössä ei ole kyse sivistystoimialan hankkeesta, sillä palveluverkkotyötä on tehty koko kunnan yhteisenä työnä. Valtuusto päätti tammikuussa 2020, että työn koordinoinnista vastaavat sivistysjohtaja ja tekninen johtaja. Kunnanjohtaja nimesi työryhmän, johon kuuluu kunnan kaikkien toimialojen jäseniä. Olemme erittäin ylpeitä kaikista kunnan työntekijöistä, jotka ovat osallistuneet ja tuoneet asiantuntemustaan palveluverkkotyöhön monin eri tavoin.

Valtuusto hyväksyi palveluverkkotyön sisällön ja aikataulun tammikuussa sekä päätti, että työ vaiheistetaan siten, että kiireelliset tilaratkaisut voidaan päättää palvelujen sujuvan ja taloudellisen järjestämisen edellyttämässä aikataulussa. Työn tulee olla valmis vuoden 2020 loppuun mennessä. Vuoden aikana kunnan taloustilanne on huonontunut merkittävästi, ja lautakunnat ohjeistivat kesäkuussa työryhmää etsimään palveluverkkotyön toteuttamiseen taloudellisesti kevyempiä vaihtoehtoja. Tämä vaikutti myös palveluverkkotyön aikatauluun, mutta päätös syntyy silti annetussa määräajassa.

Osana osallistavaa prosessia lautakunnat siirsivät syyskuun kokouksissaan lausunnon antamista palveluverkkosuunnitelmasta. Toisin kuin nimimerkki kirjoittaa, lisäselvityspyyntöjä tehtiin sivistyslautakunnan lisäksi elinvoimalautakunnassa ja asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnassa. Kunnanhallitus käsitteli lautakuntien kokouksissa esiin nousseet lisäselvitys- ja täsmennystarpeet ja linjasi, että lausuntopyyntöaineistoa täydennetään kuntalaiskyselyn tulosten yhteenvedolla, täydennetyllä vaikutusten ennakkoarvioinnilla, jossa painotetaan sivistyslautakunnassa esiin nousseita teemoja sekä rakentamisennusteella. Tämän jälkeen palveluverkkotyötyhmä ja viranhaltijat tuottivat selvitykset annetussa aikataulussa.

Varsinkin keskisen ja pohjoisen Nurmijärven osalta palveluverkon keskeisimpiä asioita on lukiopäätös. Nimimerkki viittaa, että sivistystoimiala edistäisi keskitettyä ”suurlukiota” omana hankkeenaan. Asia ei ole uusi, sillä kuntapäättäjistä, nuorisovaltuuston edustajista sekä viranhaltijoista koostunut lukiotyöryhmä esitti jo vuonna 2016 keskitettyä lukiota pääkirjaston viereen. Korjataan myös, että kyseessä olisi keskikokoinen lukio.

Viranhaltijoina osallistumme mielellämme kuntalaisten tilaisuuksiin, joihin meidät kutsutaan.

Lautakunnat arvioivat esitettyjä suunnitelmia kunnan hallintosäännössä määrättyjen tehtäviensä ja vastuidensa näkökulmasta. Sivistyslautakunnalla oli palveluverkkosuunnitelman lausunnon osalta omat pedagogiset perusteensa esittäessään keskistettyä lukiota. Asiaa tulee arvioida myös muista näkökulmista, kuten muut lautakunnat tekivät. Kunnanhallitukselle vietiin päätettäväksi esitys, jossa esitettiin lukiolle kahden toimipisteen ratkaisua. Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen 30.11. esittää valtuustolle lukion keskittämistä Kirkonkylään. Seuraavaksi palveluverkkopäätös on valtuuston päätettävänä 16.12.

Kunnan ja viranhaltijoiden toiminnan tulee olla asiallista, julkista ja avointa. Me virkavastuulla toimivat viranhaltijat arvostaisimme suuresti, jos kunnan ja yksittäisten viranhaltijoiden toimintaa koskeva mielipidekirjoittelu tehtäisiin vastaavasti asiallisesti ja avoimesti.

Outi Mäkelä, Nurmijärven kunnanjohtaja

Tiina Hirvonen, Nurmijärven sivistysjohtaja

Jouko Lehtonen, Nurmijärven tekninen johtaja

Sivistystoimen lukiopeliä