Mielipide: Mäyränkallion alueet pitää kaavoittaa ensin

Huolestunut tarkkailija

Lehtitiedon mukaan (NU2.12.20) kunnalla on kehätien varressa kolme työpaikka-aluetta, joita lähdetään kaavoittamaan. Kaksi niistä Mäyränkallo läntinen ja itäinen rajoittuu moottoritiehen, vanhaan Hämeenlinnan tiehen ja Klaukkalan kehätiehen. Sudentullin alue löytyy Klaukkalan kehätien varresta.

Yllättäen kunta ilmoittaa lähtevänsä kaavoittamaan ensin Sudentullin aluetta, vaikka se sijainniltaan on näistä alueista selvästi huonoin. Sudentullin alueelta on seitsemän kilometriä Klaukkalan kehätien alkupäähän ja moottoritien liittymään, jossa Mäyränkallion alueet sijaitsevat. Keimolan moottoritieliittymään on Sudentullin alueelta matkaa noin 10 kilometriä, kun vastaavasti läntinen Mäyränkallion alue sijaitsee vain noin 2,5 km:n etäisyydellä Keimolan moottoritieliittymästä.

Edellä mainitut etäisyydet ovat ratkaisevassa asemassa, kun yritykset miettivät sijoittumistaan. Yritykset eivät halua piiloutua vaan olla esillä ja näkyä. Tämä tarkoittaa käytännössä, että työpaikka-alueen tontit ovat houkuttelevampia, joten ne käyvät kaupaksi paremmin ja rahaa kertyy kunnan kassaan Mäyränkallion alueilta ihan eri tahtiin ja eri määriä kuin Sudentullin alueelta.

Moottoritie ja Vanha Hämeenlinnantie sivuavat Mäyränkallion alueita ja Klaukkalan kehätie erottaa ne toisistaan. Niiden sijainnissa on paljon samaan kuin Ilvesvuoren paitsi, että pääkaupunkiseutu on noin 10 kilometriä lähempänä ja Klaukkalan kehätien varren tontit ovat vielä erityisasemassa.

Maanomistusjärjestelyt tuskin muodostavat estettä Mäyränkallion alueiden kaavoittamiselle. Kun YIT oli noin 20 vuotta sitten ostamassa koko aluetta, olivat kaikki maa-alueiden maanomistajat yhtä lukuun ottamatta halukkaita myymään maansa. Ja se yksi riitti kaatamaan koko hankkeen.

Kunnalle on suorastaan tarjottu osia Mäyränkallion alueesta ostettavaksi. Jos kuitenkin ongelmia maanhankinnassa ilmaantuu, on kunnalla käytettävissä vahva ase, pakkolunastus. Mäyränkallion alue on jo pitkään merkitty kunnan suunnitelmissa työpaikka-alueeksi ja kunta omistaa jo nyt merkittävän osan alueesta. Tältä pohjalta pitäisi pakkolunastuskin onnistua.

Kommentoi