Mielipide: Kirkonkylän keskustaan elämää

Kari Kaartama

Mira Lappalainen totesi valtuustoaloitteessaan (NU23.12.20) Kirkonkylän keskustassa olevan iltaisin erittäin hiljaista ja toivoi kunnalta toimia, jotta uutta toimintaa saataisiin kylälle.

Valitettavasti kokemukseni kunnan toimista on, että se pikemmin on yrittänyt vaikeuttaa toiminnan aktivointia Kirkonkylän keskustassa.

Wanhat Masiinat on jo vuosien ajan järjestänyt kesäisin kokoontumisia pari kertaa kuukaudessa eri puolilla kuntaa. Ollessani Wanhat Masiinat yhdistyksen puheenjohtajana esitimme, että kokoontumisia voisi järjestää myös Kirkonkylän torilla.

Vastauksessaan vuonna 2018 kunnanpuutarhuri Tapio Peltonen totesi muun muassa seuraavaa: ”Näkemyksemme torin luonteesta ja käytöstä poikkeaa toisistaan. Tori on rakennettu torimyyntiä varten ja se on ensisijainen toiminta-alueella. Alue ei toimi iltaisinkaan parkkialueena ja se on liikennemerkein osoitettu. Torisäännön mukaan torstaisin Kirkonkylän tori on varattu iltatorikäyttöön torimyyjille 1.6.–31.8. 17.00–19.00. Voin valmistella teille päätöksen, mikäli sitoudutte muihin ehtoihimme.

Torialueet ovat olleet hinnakkaita investointeja ja siitä johtuen olemme perineet torin käyttäjiltä käyttömaksua. Teidän kohdaltanne perimme muutaman ruudun käyttömaksun 20 euroa/tapahtuma. Mielestämme betoninen harmaa pinnoite on herkempi öljyvahingolle kuin asfaltti. Mahdollisen öljyvahingon tapahtuessa, joka todetaan taholtamme tapahtuneeksi ja määrittelemme korjaustavan, on teiltä nimettävä vastuuhenkilö joka vastaa vahingon korjaamisesta kustannuksellaan. Ellei näin tapahdu, niin kunta korjaa vahingon itse ja laskuttaa vastuuhenkilöä kaksinkertaisesti”.

Ajatuksenamme oli tuoda vanhat autot myös muiden ihailtavaksi keskeiselle paikalle, kuten tapahtuu monissa lähialueen kunnissa. Kun jo olemme maksaneet veromme kunnalle emmekä kerää rahaa näillä tapaamisilla, emme katso, että meidän vielä tulisi maksaa siitä, että elävöitämme kyläelämää.

Ymmärrän hyvin, että tori on ollut hinnakas investointi, mutta miksi siihen on valittu sellainen päällyste, että sitä ei voi käyttää muut kuin torimyyjät? En ota kantaa torimyyjien autojen kuntoon, mutta meidän kunnostetut ja hyvin ylläpidetyt ajoneuvomme vuotavat öljyä todennäköisesti vähemmän kuin vanha kuljetuskalusto. Lisäksi torimyyjät ovat torilla paljon pidempään, kun taas meidän kalusto on siellä vain muutaman tunnin kuukaudessa.

Vanhojen autojen kokoontumispaikkaongelma tämä ei ole, sillä meillä on mahdollisuus kokoontua Myllykukon parkkialueella, mutta keskustan aktivointiin se ei auta.

Toivon, että kunnanvaltuusto tekee tässä korona-ajan keskellä mahdollisimman pian konkreettisia ehdotuksia Kirkonkylän keskustan aktivoimiseksi.

Kommentoi