Mielipide: Uusi tielaki ja uudet riidat

Pauli Pohjola

Eduskuntaan tuli lakiuudistus yksityistielaista 2017. Tämä lakiuudistus liittyy laajempaan maakuntauudistukseen, ja tällöin olisi jo voinut arvella, että yksityisteihin liittyvät kiistat siirtyvät kunnan tielautakunnilta käräjäoikeuksiin ja tukkivat nyt jo ruuhkaista oikeuslaitosta entisestään.

Tässä herää ajatus, mikä on tämän yksityistieuudistuksen takana? Ovatko jotkut päättäjät huomanneet kaukokatseisesti, että tästä poikii suurta eripuraa ihmisten välille ja toisille suurta taloudellista hyötyä?

Nyt kun olen seurannut Nurmijärven kunnan toimintaa tässä yksityisteiden hoitovastuiden irtisanomisissa, minulle on selvinnyt että esimerkiksi monet tiet ovat olleet kunnan hoitovastuulla 25-40 vuotta. Yksityisteiden hoitokustannukset ovat maksaneet Nurmijärven kunnalle noin 550 000 euroa vuodessa. Hoito kustannukset ovat aika vähäiset yksityisteiden kilometrikustannuksiin nähden.

Mitä Nurmijärven kunta on saanut aikaan näillä yksityisteiden irtisanomisilla: Ensinnäkin yksityistien varsilla asuvat taloudet ovat tulleet eriarvoiseen asemaan muihin kuntalaisiin nähden. Esimerkiksi kiinteistöveron, joka aikaisemmin oli manttaali- ja katumaksu, yksityisteiden varsilla olevat kiinteistöt joutuvat nyt kuitenkin täysimääräisinä suorittamaan. Kuitenkaan saamatta tieosuuksilleen kunnallista tienhoitoa.

Toiseksi tämä toimintatapa on saanut yksityistien varsilla olevat ihmiset riitaan ja vihamielisyyteen toisiaan kohtaan. Jossain tiekuntien kokouksissa on tunnelma ollut kuin veljessodassa. Tämä vihamielisyys tulee vaikuttamaan enenevässä määrin myös kunnan päättäjiin.

Eikö valtion ja kuntien toimintatavan pitäisi olla yhteiskuntaa, rauhaa rakentava, tasa-arvoa tuottava. Nyt se on eripuraa ja pahoinvointia tuottava.

Tämäkö on sitä demokratiaa? Ehdotan aina kunnanjohtajaa myöten tarkoin harkitsemaan miten ja millä tavalla kunnallisia asioita tulisi hoitaa, ettette kaivaisi itsellenne tai kuntalaisille sudenkuoppaa ja ettei yhteiskuntarauha häiriintyisi.

Eikö olisi viisasta perua koko yksityistielaki?

Kommentoi