Vaalikynä: Torielämää

Seppo Ahonen29(kok.), kenttärovasti29Nurmijärvi, Kirkonkylä

Antiikin aikojen avoimet kokoontumis- ja markkinapaikat eli agorat olivat torikaupan sekä erilaisten tapahtumien keskuksia ja tärkeitä ihmisten kohtaamispaikkoja.

Näinhän on myös kauniin kotimaamme monen kaupungin ja kunnan kohdalla. Tori on kaupungin sydän ja käyntikortti.

Tänä päivänä ihmisten vapaa-ajan lisääntyminen, kauppakeskukset, muuttuvat kulutustottumukset sekä kiireinen arki horjuttavat perinteistä toritoimintaa ja -kaupan kannattavuutta.

Näin ne samalla näivettävät torit autioiksi alueiksi varsinkin monen maalaiskunnan kohdalla.

Nurmijärven päätaajamien torit kaipaavat elävöittämistä. Asiasta on ilahduttavasti keskusteltu viime aikoina ja siitä on tehty myös valtuustoaloite.

Ilolla kannatan kuntamme torien elävöittämistä, torikaupan vilkastuttamista ja niiden mahdollisuuksien selvittämistä.

Jos halutaan, että kunta panostaa torin elävöittämiseen, pitää myös näyttää, että alueella todella on käyttöä ja merkitystä asukkaille.

Usein torikulttuurin haasteeksi muodostuu, että se keskittyy vahvasti torimyyntiin ja toiminta on kesäpainotteista.

Pelkästään torin viihtyisyys ja sen kauneus houkuttelevat pysähtymään. Vuodenajat antavat hienon mahdollisuuden erilaiseen visuaalisuuteen.

Näin torimme voivat olla myös kauniita näyteikkunoita kunnassamme vieraileville niin läheltä kuin kauempaakin.

Erityisesti ajattelen kotikuntamme merkittävää kulttuuritapahtumaa, Kivi-juhlia. Juhlien aikana olisi luontevaa järjestää eriluonteisia ja -kokoisia ohjelmahetkiä toreilla kuten vastaavissa tapahtumissa ympäri Suomea toimitaan.

Tämän päivän yhteiskunta tarvitsee aitoa, kasvotusten tapahtuvaa sosiaalista kanssakäymistä.

Tämän on meneillään oleva maailmanlaajuinen pandemia myös osoittanut meille hyvin selvästi. Tori ja sen elävä toiminta edistävät yhteisöllisyyttä ja merkityksellisempää kuntaelämää.

Turvallisuus, järjestys ja häiriöttömyys ovat tärkeä osa viihtyisää toria. Kunta yhdessä asukkaiden ja paikallisten yrittäjien kanssa voivat luoda parhaat mahdolliset olosuhteet hyvälle torielämälle ja -toiminnalle.

Kommentoi