Vaalikynä: Laitoshoivasta kodinomaisempaan asumishoivaan

Kirkonkylällä on pitkäaikaista hoivaa tarvitseville vanhuksille noin 40-paikkainen laitos.

Laitosasuminen ei mahdollista kodinomaista arkea ja yksityisyyttä siten kuin moni vanhus ja hänen omaisensa toivoisivat.

Toreeninmäen laitosrakennuksessa jokaisella asukkaalla ei ole omaa huonetta omin kalustein, omaa tilaa on vain vuode, wc- ja kylpytilat ovat käytävillä. Yksityisyys puuttuu.

Jokainen vanhus tarvitsisi kodinomaisen oman huoneen, jossa on hänelle tuttuja kalusteita, ja jossa omaisten kanssa voi viettää aikaa.

Muistisairaalle arjen tuttuus on erityisen tärkeää.

Keusote on luopumassa Toreeninmäen laitoksesta maaliskuuhun 2022 mennessä.

Muutosaikataulusta on keskusteltu Nurmijärven kunnanhallituksessa 12.4. ja Keski-Uudenmaan soten (Keusote) hallituksessa 13.4.

Henkilöstön kanssa on ollut ensimmäinen keskustelutilaisuus maaliskuun puolivälissä. Nurmijärven Uutisissa 18.11.2020 olleessa palvelujohtaja Erja Pentin haastattelussa kuvattiin muutostarvetta ja alustavaa aikataulua.

Keusoten ja kuntien yhteinen tavoite on, että jokaiselle hoiva-asumista tarvitsevalle järjestyy kodinomainen asumisvaihtoehto palveluasumisena, tehostettuna palveluasumisena tai perhehoitona.

Ikäihmisten perhehoidon laajentamiseksi tarvitaan soveltuvia asuntoja jokaiseen taajamaan.

Keusoten ja kuntien asuntotoimen edustajien kanssa on käynnistynyt erityisryhmien asumisen parantamista edistävä työryhmä.

Tavoitteena on, että ikääntyessä on mahdollisuus asua turvallisesti palvelujen äärellä ja saada elämäntilanteen ja toimintakyvyn mukaan tukea kotiin.

Tällaiset uudenlaiset asumiskorttelit sisältävät myös yhteisöllisiä tiloja.

Toreeninmäen pitkäaikaislaitoksessa asuvien ja heidän omaistensa kanssa keskustellaan muutoksen valmistelusta ja toiveista vanhukselle sopivasta hoivapaikasta.

Samoin keskustellaan henkilöstön kanssa heidän toiveistaan sijoittua Keusoten työtehtäviin.

Mielestämme Toreeninmäen laitoshoivan muutos olisi tullut ratkaista osana Keusoten palveluverkon kehittämisprosessia eikä erikseen, ja Keusoten olisi pitänyt käydä muutossuunnitelmasta keskustelua kunnan kanssa paljon aikaisemmassa vaiheessa.

Naapurikuntiin verrattuna Nurmijärvellä on vähän palveluasumisen tarjoajia. Tarjontaa on lisättävä.

Sirkka Rousu Keusoten hallitus (sd.) Juha Peltonen, Nurmijärven kunnanhallitus (sd.) ehdolla kuntavaaleissa

Kommentoi