Mielipide: Palaute kuntaan kannattaa antaa Solmun kautta

Markku Koskinen29

Nurmijärven kunnan vastaus nimimerkille ”Erään taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja”:

Katujen kunnossapidosta säädetään laissa, joka koskee muun muassa asemakaava-alueen katuja. Lain yhtenä tavoitteena on selkeyttää kunnan ja tontinomistajan tehtävänjakoa.

Pääperiaatteena ja sovittuna on, että katujen kunnossapitoa hoitava taho, Klaukkalan alueella YIT, ei auraa tai siirrä lumia yksityisille tonteille.

Keväisin urakoitsija kerää katujen ja jalkakäytävien hiekoitussepelin pois, sitä ei koskaan siirretä yksityisille tonteille.

Jos näin on tapahtunut, on hyvä todentaa asia esimerkiksi kuvin sekä ottaa heti yhteyttä kuntaan verkkopalveluasiointi Solmun kautta, josta se välittyy oikealle taholle kunnan sisällä.

Tontinomistaja puolestaan vastaa lain mukaan tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta, ja tonttiliittymän kohdalle auratun lumen poistamisesta.

Poistettavaa lunta ei saa siirtää jalankulkuväylälle eikä ajoradalle.

Tontinomistajan vastuulla on oman tontin siivoaminen.

Urakoitsijan kanssa tehty sopimus kattaa vain jalankulku-/pyörätien ja katujen kunnossapidon.

Kunta valvoo YIT:n toimintaa kiertämällä useamman kerran viikossa eri alueilla kunnassa resurssiensa mukaisesti.

Lisäksi kunta on aktiivisessa vuoropuhelussa urakoitsijan kanssa niin toiminnan sujuvuudesta kuin kuntalaisilta saatujen palautteiden perusteella.

Palaute havaituista epäkohdista tai epäselvyyksistä on hyvä antaa yhteystietojen kera kunnan palautekanavan, verkkoasiointipalvelu Solmun kautta.

Kun palautteessa annetaan tarkat tiedot havaitusta epäkohdasta ja antajan yhteystiedot, niin kunta pystyy puuttumaan ja selvittämään asiaa yhteistyössä palautteenantajan ja urakoitsijan kanssa.

Toivomme, että nimimerkillä ”Erään taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja” kirjoittava antaa tarkemmat tiedot tapahtuneista epäkohdista ja yhteystietonsa Solmun kautta, jotta pystymme selvittämään asiaa.

Kommentoi