Vaalikynä: Keski-Uudellemaalle 24/7-palvelukeskus

Kotihoitoa voidaan hoitaa osin myös etänä. Kirjoittaja ehdottaa kuvallisten kotikäyntien keskittämistä Keusoten toimesta. arkisto/Annikki Repo

Anna-Liisa Lyytinen29THM, ehdolla kuntavaaleissa

Ehdotan, että Keski-Uudenmaan soteen perustetaan 24/7-palvelukeskus, joka voi palvella kuvallisin etäyhteyksin kotonaan asuvia, avun tarpeessa olevia ihmisiä.

Kotihoito on sairaan tai toimintakyvyltään heikentyneen ihmisen kokonaisvaltaista hoitoa ja auttamista hänen omassa kodissaan. Ihmisten tekemää palvelua toiselle ihmisille ja toimimista yhdessä, lähikontakteissa.

Kaikki apu ei kuitenkaan tarvitse auttajan fyysistä läsnäoloa. Sitä voidaan antaa puhelimen tai kuvallisen etäyhteyden kautta.

Kuvayhteyden välityksellä hoitaja tai lääkäri voi keskustella kotonaan olevan henkilön kanssa ja kuvan kautta välittyy tietoa paitsi ihmisestä itsestään myös kodin tilanteesta.

Kotona asumisen turvallisuutta voidaan lisätä muistuttamalla lääkkeenotosta tai ruokailusta ja kertomalla seuraavasta kotikäynnistä tai kuunnella huolia ja murheita.

Tarpeen vaatiessa hoitaja voi lähteä ylimääräiselle kotikäynnille.

Kehittyneen kuvateknologian avulla kotiin voidaan tuoda muitakin sosiaalisen vuorovaikutuksen muotoja, kuten esimerkiksi kirjastopalveluja, kuntoutuspalvelua ja erilaisia ryhmätapaamisia, vaikkapa jumppatuokioita.

Tätä kaikkea voidaan tehdä yksittäisten toimijoiden kesken esimerkiksi hoitaja-asiakas-suhteessa. Systemaattisesta toiminnasta saadaan kuitenkin enemmän irti.

Tämä edellyttää ympäri vuorokauden, seitsemänä päivänä viikossa, vuoden jokaisena päivänä tapahtuvaa toimintaa. Sellainen on mahdollista palvelukeskuksen avulla.

Esimerkkinä on Helsingin kaupungin palvelukeskus, joka tekee noin 380 000 kuvallista kotikäyntiä vuosittain eli noin 12 % kaikista kotikäynneistä.

Kustannuksia säästyy useita miljoonia euroja verrattuna siihen, että nuo käynnit tehtäisiin hoitajan käynteinä paikanpäälle, asiakkaiden koteihin.

Kommentoi