Mielipide: Päättäjät avainasemassa, pysyvätkö yritykset kunnassa

Sillä, miten kunta suhtautuu yrityksiin, on suuri merkitys yritysten investointipäätöksiin.

Jos kunnan maankäyttöpolitiikka on järkevää ja kaava- ja lupaprosessit sujuvat, Nurmijärvi houkuttelee yrityksiä.

Myös jättiyrityksistä vähän pienempiä ja työllistäviä. Tätä kannattaa Nurmijärvelläkin miettiä, kun valmistaudutaan kuntavaaleihin.

Kunta suunnittelee maankäyttöä muun muassa yleiskaavalla ja asemakaavalla, kunnan strategioilla ja ohjelmilla, maapolitiikalla ja rakennusjärjestyksellä.

Maankäytöllä kannattaa tukea uusien yritystonttien kaavoittamista ja mahdollistaa rakennusten sujuvaa käyttötarkoitusten muuttamista. Kunnan rakennusjärjestys tulisi tarkistaa ja varmistaa sen ajanmukaisuus tämän päivän tarpeisiin.

Yritysten hankkeisiin tarvitaan kaavoituksen lisäksi usein erilaisia selvityksiä ja lupia: esimerkiksi rakennuslupia, maa-aineslupia ja toimenpidelupia.

Käsittelyajat kannattaa määritellä mahdollisimman lyhyiksi ja sellaisiksi, että yritykset voivat luottaa annettuihin arvioihin. Digitalisaatio onneksi on tehostanut viranomaispalveluita ja hankesuunnittelua.

Kunnalla on harkintavaltaa myös siinä, kuinka byrokraattinen se lupa-asioissa on.

Kunta voi esimerkiksi linjata, vaatiiko kioskin, lavan, varastoalueen tai parkkipaikan rakentaminen, mainoskyltin pystyttäminen tai energiaremontin toteuttaminen rakennusluvan, toimenpideluvan, toimenpideilmoituksen vai voiko toimenpiteen tehdä ilman ilmoitusta.

Merkittävä tekijä laajassa kunnassamme on liikenneverkko. Monissa vaaleissa nähdään vuodesta toiseen tuttu vaalilause: Tiet kuntoon. Tämän kuulemme varmasti myös näissä kuntavaaleissa moneen kertaan, ja syystä.

Liikenneverkon taso vaikuttaa siihen, pääseekö alueelle järkevästi ja paljonko kulkeminen maksaa. Yritysten pitää ottaa huomioon saavutettavuus ja kuljetuskustannukset, kun ne miettivät sijaintipaikkaansa.

Hyvät liikenneyhteydet ovatkin keskeinen kunnan vetovoimatekijä. Hyvä liikennejärjestelmä tukee tavaroiden ja väen liikkumista ja parantaa kunnan elinvoimaisuutta.

Nurmijärven liikenneolosuhteet pitää suunnitella kestämään pitkälle tulevaisuuteen. Kunnat ja kaupungit ovat merkittäviä liikenneväylien kunnossapidon ja investointien rahoittajia. Nurmijärven tulee turvata saavutettavuus ja infrastruktuuri niin, että yritykset pärjäävät.

Laajan työssäkäyntialueen toimivuus mahdollistaa yrityksille osaajien saatavuuden ja asukkaille laajat työmarkkinat. Työssäkäynnin pitää olla taloudellisesti kannattavaa ja liikkumisen sujuvaa.

Näitä asioita yrittäjät miettivät, kun valitsevat, ketä kuntavaaleissa äänestävät.

Pirjo Kivistö puheenjohtaja Nurmijärven Yrittäjät ry

Kommentoi