Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Lukijalta | Yksityistiekiistan pelisäännöt selkeytyvät

Kunnan päätös vuonna 2019 ”irtisanoa” yksityisteiden hoitosopimukset on aiheuttanut valitettavan suuren negatiivisen reaktion kunnan viranhaltijoita kohtaan. Tämä on asettanut kunnan erittäin huonoon valoon, sillä yksityisteiden osakkaat kokevat että kunnan toiminta on ollut hyvän hallintotavan vastaista ja yhdenvertaisuutta loukkaavaa.

Eduskunnan oikeusasiamies (OAM) antoi 27.12. vastauksen tekemäämme kanteluun. Vastaus oli monelta osin oletetun kaltainen ja se selkeyttää yksityistieasioiden jatkokäsittelyä. Kiistanalaiset kunnossapitosopimukset ovat olleet OAM:n vastauksen mukaan yksityisoikeudellisia sopimuksia.

Kunnan NU 5.1. artikkelissa antama lausunto on ristiriitainen. Aiemmin kunta on ilmoittanut sopimusten olleen yksityisoikeudellisia. Artikkelissa kunnan kanta olikin yllättäen, että asiasta on päätetty 25.4.2019 teknisessä lautakunnassa, eli asia on käsitelty julkisoikeudellisena ja irtisanomisesta on päätetty hallintopäätöksenä. Todellisuudessa sopimusten irtisanomisesta ei ole hallintopäätöstä, tämän kunta on vahvistanut meille kirjallisesti kesäkuussa 2021. Yksityisoikeudellisia sopimuksia ei voi päättää kuuluttamalla tai yleistiedotteilla, kuten on toimittu.

Oikeusasiamies on jättänyt tutkimatta hoitosopimusten ”irtisanomisiin” liittyvät epäselvyydet toteamalla ne yksityisoikeudellisiksi sopimuksiksi, jotka eivät näin ollen kuulu tässä vaiheessa OAM:n toimivaltaan. Vastauksen yhteenvedossa OAM on kuitenkin erikseen halunnut kiinnittää kunnan huomion sopimusten ”irtisanomisen” osalta siihen, että päätösesityksen teksti, eli päätöksen perusta, on ollut lainvastainen. Sama lainvastaisuus koskee varsinaisia päätöksiä, joissa todetaan, että kunnan ja tiekuntien (yksityisteiden) välinen hoitosopimusjärjestelmä ei ole yksityistielain uudistumisen 1.1.2019 johdosta enää voimassa, ja että kyseiset hoitosopimukset kunnan ja tiekuntien välillä ovat rauenneet 1.1.2019 alkaen. OAM:n mukaan yksityistielakiuudistus ei kuitenkaan tehnyt kunnossapitosopimuksista laittomia, eikä laissa ole ollut minkäänlaisia määräyksiä olemassa olevien sopimusten lakkaamisesta tai raukeamisesta. OAM opastaakin kantelijaa vastauksessaan että toimivaltainen viranomainen hoitosopimusten irtisanomisen epäselvyysasiassa on paikallinen käräjäoikeus.

Toivomme osaltamme, että paljon lupauksia herättänyt avustusmallin kehitystyö tuottaa sellaisen lopputuloksen, että sillä varmistetaan yhdenvertaisuuden sekä kuntalaisten perustarpeen, turvallisen ja vapaan liikkumisen toteutumisen.

Nykyinen etenemismalli vaikuttaa kuitenkin siltä, että osa avoimista asioista joudutaan käsittelemään tiekuntakohtaisesti oikeudessa. Vaadimme osaltamme, että kunta ryhtyy sellaisiin toimenpiteisiin, joilla tämä kunnan ja kuntalaisten välinen riitely saadaan päättymään ja oikeusprosessit estettyä. Ratkaisun avaimet ovat kunnalla.

Risto Nurmi Nurmijärven Kirkkotie hoitokunnan pj.