Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Päiväkotien pilottihanke toi hyviä kokemuksia Nurmijärvellä – "Katse käännettiin kohti aikuisia"

Nurmijärvellä on saatu onnistuneita kokemuksia pian päättyvästä kahden vuoden pilottihankkeesta, jonka tavoitteena on ollut vahvistaa aikuisen osaamista varhaiskasvatuksen haastavissa tilanteissa.

Haastavilla tilanteilla tarkoitetaan muun muassa päiväkotien lapsiryhmissä tapahtuvaa lyömistä, potkimista, puremista tai tavaroiden heittelyä.

– Pilotissa katse käännettiin kohti aikuisia ja sitä, miten aikuiset voisivat toimia haastavissa tilanteissa ja tukea lapsia paremmin, Nurmijärven kunnan varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Marita Käyhkö kertoo.

Pilotti sai alkusysäyksen varhaiskasvattajien esittämästä toiveesta.

– Työntekijät toivat esille, että tarvittaisiin enemmän osaamista ja koulutusta liittyen lasten haasteellisiin tilanteisiin, kuten siihen, että lapsella on haasteita vuorovaikutuksessa tai tunteiden hallinnassa.

Elokuussa 2018 alkaneen pilotin myötä kolmeen kunnan taajamaan perustettiin yksi esiopetusryhmä, jonka työntekijät ryhtyivät työskentelemään asian parissa.

Klaukkalan esiopetusryhmään palkattiin kokeiluna tueksi psykiatrinen sairaanhoitaja. Samalla ryhmää pienennettiin siten, että lapsia oli 16–17. Kasvattajia ryhmässä työskenteli neljä.

– Esiopetusryhmä valikoitui sen perusteella, että kasvattajat olivat kiinnostuneita asian kehittämisestä

– Harkinnanvarainen ryhmäkoon pienentäminen tai kasvatushenkilöstön lisääminen ovat kuitenkin normaaleja varhaiskasvatuslain mukaisia tukirakenteita, joita toteutetaan lähes jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä varmistamaan, että tukea pystytään kohdentamaan suunnitelmallisesti sitä tarvitseville, Käyhkö painottaa.

Pilotista on saatu Käyhkön mukaan valtavasti oppia ja hyviä käytäntöjä, joita voidaan jakaa myös muihin lapsiryhmiin.

Pilotissa mukana olleissa kolmessa esiopetusryhmässä laadittiin muun muassa viitekehys kunnan varhaiskasvatukselle. Sen tärkeimmät periaatteet ovat vahvuuspedagogiikka, kasvua tukeva ilmapiiri ja osallisuus.

– Vahvuuspedagogiikka tarkoittaa muun muassa sitä, että aikuisten omissa teoissa kiinnitetään huomiota lasten vahvuuksiin. Niitä sanoitetaan ja vahvistetaan.

Myös kasvua ja kehitystä tukevaan ilmapiiriin panostetaan ja osallisuuteen kiinnitetään huomiota.

– Lapsi voi esimerkiksi tehdä oman kehitystasonsa mukaisesti pieniä valintoja aikuisen asettamien raamien sisällä.

Työntekijät oppivat pilotin aikana myös tukemaan lapsia itsesäätely- ja tunnetaitojen kehittämisessä. Työntekijät pysähtyivät pohtimaan myös, miten lapsille asetetaan turvallisia rajoja.

– Ymmärrettiin myös se, että jos lapsi menettää malttinsa, niin on tärkeää, että aikuinen on vieressä ja jäsentää häntä. Ei odoteta, että lapsi pärjää yksin.

Aikuiset ovat pilotin myötä keskittyneet enemmän myös lasten havainnointiin, mikä mahdollistaa Käyhkön mukaan esimerkiksi lasten mielenkiinnonkohteiden selvittämisen.

– Ryhmiin on tullut myös rakenteita, joissa lasten ääni tulee kuuluviin, esimerkiksi lasten kokouksia.

Tärkeä oppi on ollut Käyhkön mukaan myös huomata se, että aikuisen tulee huolehtia aktiivisesti ryhmäytymisestä.

– Aikuisen tulee pitkin vuotta pysähtyä miettimään sitä, että lapsi saa kokemuksen siitä, että hänellä on ryhmässä arvokas paikka ja että hän kuuluu ryhmään.

Käyhkö toivoo myös lasten huoltajia entistä enemmän mukaan yhteistyöhön.

– Lasten haasteelliseen käyttäytymiseen liittyviä asioita täytyy yhdessä miettiä ja jakaa. Yhteistyöhön kannattaakin lähteä rohkeasti mukaan.

Vaikka pilotti pian päättyykin, on jatkoakin suunnitteilla.

Seuraavaksi on tarkoituksena pilotoida alkuluokkaikäisille eli eskarilaisille, 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille tarkoitettua emo-luokkaa vuosina 2020–2022. Asiaa käsitellään sivistyslautakunnassa lähiaikoina.

Emo-luokassa on kyse kuntouttavasta erityisluokasta. Kyseiseen luokkaan palkattaisiin kokeiluna tueksi psykiatrinen sairaanhoitaja.

Lue aiempi uutinen aiheesta:Psykiatrinen sairaanhoitaja avuksi eskariin – "Jos lapsella on huono olo, se on koko yhteisön asia"