Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Pysäköintinormit uusiksi – vähintään yksi autopaikka asuntoa kohti välttämätön

Nurmijärven uuden pysäköintinormin laatiminen on aloitettu. Kunnanvaltuuston päätettäväksi se tuodaan alkuvuodesta 2020.

Uutta pysäköintinormia tarvitaan, koska osassa asemakaavoja asuntojen keskikoko on arvioitu huomattavasti suuremmaksi kuin toteutunut keskikoko. Siksi asemakaavan minimivaatimuksen mukaisesti toteutettuja autopaikkoja ei riitä kaikille asukkaille. Nurmijärven edellinen pysäköintinormi on vuodelta 1991.

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta nostaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tekemässään päätösesityksessä esille erityisesti Klaukkalan pysäköintiongelmat, jotka johtuvat pitkälti uusien kerrostalojen yksiöpainotteisuudesta ja asuinalueiden kerrosalaan sidotuista pysäköintivaatimuksista. Pahimmillaan asuntojen ja autopaikkojen suhdeluku jää alle 0,5 autopaikkaa asuntoa kohti.

Lautakunnan mielestä Nurmijärvellä ei voida poiketa asuinkerrostalojen osalta minimivaatimuksesta, joka on yksi autopaikka asuntoa kohti. Lautakunnan kanta perustuu paitsi Klaukkalan viimeaikaisiin pysäköintiongelmiin myös tiettyihin perusolettamuksiin ja tilastotietoon.

Uuden pysäköintinormin 2020 laatiminen perustuu kunnan hajanaiseen rakenteeseen ja taajamien sijaintiin etäällä toisistaan. Kunnan julkiset ja kaupalliset palvelut eivät ole keskittyneet yhteen taajamaan, vaan eri taajamat tarjoavat eri palveluja. Kunnan julkinen liikenne ei ainakaan toistaiseksi ole niin kattava, että se tarjoaisi vaihtoehdon yksityisautoilulle.

Vuoden 1991 asuntonormin mukaan asuinkerrostaloissa tulisi olla yksi autopaikka/60 k-m2 tai vähintään 1,5 autopaikkaa asuntoa kohti. Rivitaloalueilla autopaikkoja tulisi olla 1,8 asuntoa kohti ja omakotialueilla kaksi asuntoa kohti.

Normisto ei asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan mukaan ole kuitenkaan enää ajanmukainen, eikä sitä ole viime aikoina käytetty. Uusimmissa kaavoissa kerrostaloalueilla on käytetty pääsääntöisesti arvoa yksi autopaikka 70 k-m2 kohti tai joissain tapauksissa arvoa yksi autopaikka 85 k-m2 kohti. Viirinlaakson alueella pysäköintipaikkoja on määrätty kaavassa matkakeskuksen kortteliin yksi 100 k-m2 kohti.

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan kokouksessa oli jo alkuvuodesta esitys uusista pysäköintinormisuosituksista. Asia palautettiin kuitenkin uudelleen valmisteltavaksi, koska lautakunta halusi suosituksiin enemmän autopaikkoja asuntoa kuin kerrosneliömetriä kohden.

Normisuositusten pohjana käytettiin tällöin konsultin Kirkonkylästä ja Klaukkalasta tekemää laajaa selvitystä. Sen jälkeen pysäköintinormisuositusten uudistamista on viety eteenpäin kunnan omana työnä.